121 คำแชท กับฝรั่งแซ่บ

121chat

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/121chat.htm