มาฝึกท่องกริยา 3 ช่องกันเถอะ Irregular Verbs

{youtube}EP1ssTkotBE{/youtube}

https://www.youtube.com/watch?v=EP1ssTkotBE