บัตรภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือ flashcard

ในเน็ต มี บัตรภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือ flashcard มากมาย ให้ใช้ศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูที่จะใช้สื่อพวกนี้สอนเด็ก จะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำเอง  เอาที่เขาทำไว้แล้วมาใช้ได้เลย

  1. บัตรภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  2. Images
  1. English flashcards
  2. Images