ผิดเป็นครู เรียนรู้จากความผิด และไม่หยุดเรียน

►mistake = การทำผิดพลาด; teacher = ครูผู้สอน; attacker = คนคอยทำร้าย; lesson = บทเรียนเพื่อให้รู้; loss = การสูญเสีย; necessary = จำเป็น; temporary = ชั่วคราว; detour = ทางเบี่ยง, ทางอ้อม; dead end = ทางตัน◄
teacherattacker