♥ "อันดนตรีมีคุณทุกอย่างไป ย่อมใช้ได้ดังจินดาค่าบุรินทร์“ ♥

https://www.youtube.com/watch?v=orw_mT82s7Q

 ♥ ถ้าต้องการดาวน์โหลดไฟล์ mp3 (คลิกขวาพื้นดำ, คลิก Save as...)
▬► http://www.e4thai.com/e4e/images/audio/flute.mp3