Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Perfect practice เรื่อง Tense ที่นี่ครับ!

สวัสดีครับ
       ผมไปเจอลิงก์นี้ ซึ่งเขาสุ่ม test เรื่อง tense ทั้งหมด 120 ข้อมาให้เราทำทีละข้อ ๆ เมื่อทำเสร็จแต่ละข้อก็มีเฉลย แต่ที่เยี่ยมยอดก็คือ มีคำอธิบายที่กระชับและละเอียดว่า ทำไมข้อที่เฉลยจึงถูกต้อง และข้ออื่นที่ไม่ถูกต้องนั้น – ไม่ถูกต้องเพราะอะไร
       test ทำนองนี้เจอไม่บ่อยนัก เพราะโดยทั่วไปจะมีเฉพาะเฉลย แต่ไม่มีอธิบายเฉลย
       ในการศึกษาเรื่อง tense ผมมีข้อคิดเห็นว่า มี 3 เรื่องที่เราต้องทำ คือ
[1] อ่านกฎ (แกรมมาร์) – ให้เวลา 20 % (→ e4thai.com มีให้ดู)
[2] ทำ test และตีความให้แตกว่า ทำไมจึงเฉลยอย่างนั้น - ให้เวลา 30 %
[3] "สังเกต" การใช้ tense จากเนื้อหาภาษาอังกฤษที่เราอ่านเยอะ ๆ – ฟังเยอะ ๆ – ให้เวลา 50 %
       Test เรื่อง Tense ที่แนะนำในวันนี้ คือการฝึกในข้อ [2] ซึ่งโชคดีมากที่เราได้เว็บ ซึ่งช่วยอธิบายและตีความให้ ทำให้ทุ่นแรงไปเยอะทีเดียว
เชิญครับ....
 http://esl.fis.edu/grammar/multi/r1.htm

alltenses22

       ที่เว็บเดียวกันนี้ ยังมี  test อื่น ๆ อีกเยอะที่น่าสนใจ

http://esl.fis.edu/grammar/index.htm 
http://esl.fis.edu/vocab/index.htm 
http://esl.fis.edu/learners/index.htm 

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com