Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เว็บข่าวอ่านง่าย ใช้ฝึกอังกฤษ

Breaking News English   CEFR   News Levels
สวัสดีครับ
       ข่าวน่าจะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปอ่านมากที่สุด เพราะต่อให้งานยุ่งเพียงใดไม่มีเวลาอ่านหนังสือ แต่ก็น่าจะหยิบหนังสือพิมพ์มาอ่านข่าวบ้าง และในแง่ของการฟิต  ภาษาอังกฤษ ข่าวก็เป็นสิ่งที่น่าใช้ฝึก เพราะนอกจากอ่านเพื่อความรู้ ศัพท์และสำนวนในข่าวยังทันสมัย ทันเหตุการณ์ ศัพท์ในเนื้อข่าวเมื่อรู้แล้วก็นำไปใช้อ่านเรื่องอื่น ๆ ได้ทุกเรื่อง
       เว็บไทยเว็บนี้ → http://thai.langhub.com/th-en/learn-english-with-news 
นำข่าวภาษาอังกฤษมาแปลเป็นไทยให้คนไทยได้ศึกษาภาษาอังกฤษ ซึ่งก็เป็นเรื่องดี มีการแปลศัพท์ให้ดู ทั้งแปลเป็นคำ ๆ และแปลเป็นประโยค
       แต่ผมมีความเชื่อว่า ถ้าเราตั้งเป้าว่า ต้องการอ่านข่าวภาษาอังกฤษให้รู้เรื่องเหมือนอ่านข่าวภาษาไทย หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ อ่าน นสพ. Bangkok Post ให้รู้เรื่องเหมือน อ่าน นสพ.ไทยรัฐ หรือเดลินิวส์ เราต้องฝึกด้วยการอ่านข่าวภาษาอังกฤษจริง ๆ ไม่ใช่เอาแต่อ่านข่าวอังกฤษที่มีคำแปลไทยทั้งประโยคเป็นผู้ช่วยคอยรับใช้

       แต่ถ้าอ่านไม่รู้เรื่องหรือรู้เรื่องน้อยมาก จะให้ฝึกยังไง? มีวิธีฝึกอยู่ 2 วิธี ดังนี้
[1] เลือกฝึกกับข่าวที่ง่ายเหมาะสมกับทักษะการอ่านของเรา คือข่าวที่ไม่ยาก-ไม่ง่าย เกินไป เมื่อฝึกอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ เราก็จะเก่งขึ้นไปตามลำดับ โดยขอให้พยายามหาข่าวประเภทที่เราชอบอ่าน หรือเป็นเรื่องที่เรามีพื้นฐานอยู่บ้าง จะช่วยให้อ่านง่าย ทั้งนี้มีหลายเว็บที่เขานำเนื้อข่าวมาเขียนแยกเป็นหลายระดับความง่าย-ยาก ให้เราเลือกศึกษา บางเว็บมีไฟล์ mp3 ให้คลิกฝึก listening ด้วย และบางเว็บยังบอกคำนิยามของศัพท์สำคัญอีกด้วย ข้างล่างนี้ครับ

  1. http://www.bangkokpost.com/learning/ ▬►ง่าย   ปานกลาง   ยากหน่อย 
  2. http://www.breakingnewsenglish.com/news_levels.html 
  3. http://www.newsinlevels.com/ 
  4. http://www.listenaminute.com/ 
  5. http://www.simpleenglishnews.com/ 
  6. http://learningenglish.voanews.com/ ▬► Level 1   Level 2  Level 3 
  7. http://www.english-online.at/ 
  8. http://www.elllo.org/index-levels.htm 

[2] ติดตั้ง add-on Longdo Dict แปลคำศัพท์ อังกฤษเป็นไทย ใช้กับเบราว์เซอร์ Google Chrome → คลิก  หรือ add-on Google Translate ก็ได้ → คลิก
       เมื่อติดตั้งแล้ว เพียงไฮไลท์คำศัพท์, คลิกขวา, คลิก Translate in Longdo หรือ Google Translate ก็จะเห็นคำแปลไทยของศัพท์คำนั้นทันที
       ผมขอรับรองว่า ถ้าฝึกอย่างนี้ทุกวันไปสักปีเดียว ท่านจะสามารถอ่านข่าวภาษาอังกฤษได้รู้เรื่องพอ ๆ กับอ่านข่าวภาษาไทยเลยครับ
พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com