พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒ ฉบับ

2thaidicts

♥ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔
http://www.royin.go.th/dictionary/ 
♥ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 
♠ ถ้าท่านอยากรู้ว่า 2 ฉบับนี้ต่างกันบ้างไหม

  1. ลองพิมพ์ว่าคำว่า ล่อกแล่ก  ลงไปหาที่ทั้ง ๒ ฉบับ 
  2. ฉบับ ๒๕๕๔ แสดง "ลูกคำ" และมีให้ติ๊ก "ค้นหาแบบมีเงื่อนไข" ซึ่งดีมาก ๆ