หลายคลิปฝึก English American

 English American   YouTube

คลิป English American ในลิงก์นี้ เป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพูดง่าย ๆ ลองฟังสนุก ๆ ก็ดีครับ
ถ้าเห็นว่า ประโยคไหนรู้สึกเข้าท่า เราน่าจะมีโอกาสพูด ก็พูดตามไปเลยครับ
▬► https://www.youtube.com/channel/UCU-zdf4aqKmphW09zAJZF1Q