รวมสื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคุณครู

  DLIT คลังสื่อการ

 http://dlit.ac.th

เข้าไปแล้วให้คลิกเลือกตามตัวอย่าง ข้างบน...

คลิกเลือกระดับชั้น → คลิกเลือกมาตรฐาน → คลิกเลือกสื่อตามประเภทที่แสดงข้างล่าง