ข้อสอบภาษาอังกฤษ เข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558

kku03 ภาษาอังกฤษ.pdf

ข้อสอบภาษาอังกฤษ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย
▬► http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/kku5803t.pdf