Quiz ศัพท์ 720 คำเพื่อเตรียมสอบ SAT/GRE

 SATGREgraphic

Quiz ศัพท์ 720 คำเพื่อเตรียมสอบ SAT/GRE
http://www.sheppardsoftware.com/vocabmania.htm 
ท่านที่เตรียมตัวสอบ → SAT หรือ →GRE Quiz ศัพท์ 720 คำนี้น่าจะมีประโยชน์อยู่บ้าง

♦ ศึกษาเพิ่มเติม → ที่นี่

พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th