มีหลายเว็บให้ท่านทดสอบระดับภาษาอังกฤษของตัวเอง ที่นี่

 Level Test

ที่ลิงก์นี้ → http://www.englishtag.com/tests/level_test.asp 
มีบริการให้ท่านเข้าไป test ระดับทักษะภาษาอังกฤษของท่าน ที่คอลัมน์กลางหน้า
หรือที่ลิงก์ในคอลัมน์ขวามือ ใต้คำว่า Level Tests - Links
ลองทำดูนะครับ

พิพัฒน์