Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ให้เว็บสุ่มคำศัพท์มาให้เราศึกษา-ทบทวน เป็นวิธีที่ได้ผลมากในการพัฒนาคำศัพท์

Random Verb Generator

การขอให้เว็บสุ่มคำศัพท์มาให้เราศึกษา-ทบทวน เป็นวิธีที่ได้ผลมากในการพัฒนาคำศัพท์
❶ คำ verb: https://www.randomlists.com/random-verbs 
❷ คำ adjective: https://www.randomlists.com/random-adjectives 
❸ คำ noun: https://www.randomlists.com/nouns 
❹ คำ adverb: https://www.randomlists.com/random-adverbs 
❺ รวมคำทุกประเภท: https://www.randomlists.com/random-words 
♦ เมื่อเข้าไปแล้ว

(1) ตรง Quantity ให้ท่านพิมพ์ระบุจำนวนคำ เช่น พิมพ์เลข 5 ก็คือให้เว็บสุ่มมาให้ดูทีละ 5 คำ

(2) Duplicates ติ๊กตรงนี้คือให้เว็บสุ่มคำเดิมบางคำมาให้เราศึกษาซ้ำ
♦ ขอแนะให้ →ติดตั้ง Add-on   เพื่อคลิกดู ความหมาย หรือ คำแปล ของคำศัพท์ที่ไม่แน่ใจหรือไม่ทราบ โดยให้ดูด้วยว่า ความหมายที่เรากำลังต้องการดูนี้ มันเป็นความหมายของ verb, adjective, noun หรือ adverb เช่น คำว่า light มีความหมายทั้งที่เป็น verb, adjective และ noun 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com