ทดสอบระดับภาษาอังกฤษของตัวเอง กับ British Council

Level test Jordan   LearnEnglish   British Council

ถ้าอยากทราบว่า ภาษาอังกฤษของท่านอยู่ Level ไหน ลองทำข้อสอบ 25 ข้อกับ British Council
▬► http://learnenglish.britishcouncil.org/en/level-test/jordan