Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ทำความคุ้นเคยกับศัพท์พื้นฐานที่ควรรู้ (อีกครั้ง)

 Browse Oxford 3000 word list from a to ally

สวัสดีครับ
       คุณครูสอนเราว่า เมื่ออ่านแล้วติดศัพท์อย่าเพิ่งรีบเปิดดิก ให้ลองเดาก่อนว่าศัพท์คำนั้นแปลว่าอะไร
       การเดาคือการเอาความหมายของศัพท์ที่เรารู้ ไปตีความศัพท์ที่เราไม่รู้ นี่แสดงว่าเราต้องรู้จักศัพท์พื้นฐานไว้จำนวนหนึ่งก่อน จะได้เป็นต้นทุนในการเดา ถ้าต้นทุนไม่มีหรือมีน้อยเกินไป การลงทุน(อ่าน)เพื่อเพิ่มกำไร(ให้อ่านรู้เรื่อง)ก็คงทำได้ยาก
      มีหลายเว็บแนะนำศัพท์พื้นฐาน เช่น ศัพท์ 1000 คำ, 2000 คำ, 3000 คำ พร้อมคำแปล ให้เราท่องจำ, การท่องอย่างนี้ก็มีประโยชน์ แต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้น การฝึกของเราควรไปไกลกว่านี้ คือ ควรจะ

  1. ได้ฝึกอ่าน คำจำกัดความ หรือ definition เป็นภาษาอังกฤษ
  2. ได้อ่านประโยคตัวอย่าง หรือ example sentence เป็นภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ศึกษา collocation (collocation คือกลุ่มคำที่มักจะต้องใช้ด้วยกัน เช่น ลมแรง ต้องใช้ strong winds, ฝนตกหนัก ต้องใช้ heavy rain ตัวอย่างการใช้ adjective + noun ที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละ ที่เรียกว่า collocation)
  3. ได้ฟัง pronunciation เป็นภาษาอังกฤษ และฝึกออกเสียงตาม
  4. ได้ศึกษา usage อื่น ๆ ที่ควรรู้จัก เพื่อให้เรานำศัพท์ไปใช้พูดหรือเขียนได้อย่างถูกต้อง

       4 ข้อนี้แหละครับ คือการฝึกให้รู้จักศัพท์ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ให้มากกว่ารู้แค่คำแปล
       4 เว็บข้างล่างนี้ เป็นเว็บดัง ที่รวบรวมศัพท์พื้นฐานมาให้เราทำความรู้จัก ในเว็บนี้ผมเคยแนะนำแล้ว แต่ก็อยากจะแนะนำอีกครั้ง
[1]Oxford http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/wordlist/american_english/oxford3000/ 
[2]Webster http://www.learnersdictionary.com/3000-words 
[3] http://www.talkenglish.com/vocabulary/top-2000-word-families.aspx 
[4] http://www.esldesk.com/vocabulary/words  (1000 คำ)
     ตรง Choose Vocabulary List , เลือก list ที่ท่านต้องการศึกษา
     ตรง Definition เลือก Oxford
     ตรง Translation เลือก Thai
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com