Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ตัวอย่างการสังเกตแกรมมาร์และศัพท์เมื่ออ่านภาษาอังกฤษ

silence
สวัสดีครับ
       ผมเคยแนะนำบ่อย ๆ ว่า ท่านจะศึกษาแกรมมาร์จาก textbook หรือท่องศัพท์จาก wordlist ก็ได้ แต่ที่มีประโยชน์มากกว่า, จำเป็นมากกว่า, และควรให้เวลามากกว่า ก็คือการสังเกตและศึกษาจากการอ่านภาษาอังกฤษโดยตรง เพราะมันเป็นแกรมมาร์และคำศัพท์ที่มีชีวิต, ที่อยู่ในการใช้จริง ๆ ไม่ใช่แกรมมาร์หรือศัพท์ที่เก็บตัวเงียบอย่างโดดเดี่ยว
       การสังเกตและศึกษาที่ว่านี้ ทำได้ไม่รู้จักจบสิ้น ไม่ว่าจะโดยเทียบเคียงกับหลักแกรมมาร์จากตำรา หรือสังเกตคำศัพท์ในแง่การใช้, ความหมาย, การเดา, การเปรียบเทียบ, การตั้งคำถาม ฯลฯ มันเป็นการศึกษาที่ไม่รู้จบครับ
       อย่างวันนี้ผมนำข่าวชิ้นหนึ่ง เรื่อง Counterfeit dollars seized, major gang busted มาจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และก็ลองอ่านไป - สังเกตไป ให้ท่านดูเป็นตัวอย่าง ใช่ครับ เป็นตัวอย่างเท่านั้น เพราะว่า แง่มุมในการศึกษาจากของจริงนั้น มันไม่ตายตัวและทำได้ไม่จำกัด ผมเชื่อว่าการศึกษาภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาใดก็ตาม เป็นจินตนาการสร้างสรรค์และเติบโตงอกงามได้ไม่รู้จบ
       ตัวอย่างข้างล่างนี้ เป็นเพียงพื้นฐานนิด ๆ หน่อย ๆ แต่ผมเชื่อว่า ถ้าท่านหมั่นสังเกตและศึกษา ท่านจะพัฒนาได้ไม่สิ้นสุด
▬► คลิก
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com