Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศัพท์หมวดต่าง ๆ รวบรวมโดยดิกดังระดับโลก Longman, Oxford, Webster

 longman oxford webster

สวัสดีครับ
       การรู้จักศัพท์เป็นหมวด เป็นวิธีหนึ่งที่ครูบาอาจารย์สอนว่า ช่วยขยายคำศัพท์ให้รู้มากขึ้น, ช่วยให้จำได้เร็ว และลืมช้า เพราะศัพท์ในหมวดเดียวกันย่อมมีความสัมพันธ์กัน มันจะเกาะเกี่ยวกันเป็นก้อน ทำให้เรารู้จักและจำได้ครั้งละหลาย ๆ คำ อย่างเช่นในหน้าของเรา มีทั้ง eye- ตา, ear - หู, nose - จมูก, mouth - ปาก และถ้าสามารถจำขยายออกไปได้ว่า มันทำหน้าที่อะไรบ้าง ก็ยิ่งดีมากขึ้นไปอีก เช่น

  • eye- ตา - ทำหน้าที่ watch, see
  • ear - หู - ทำหน้าที่ hear, listen
  • nose - จมูก - ทำหน้าที่ smell
  • mouth - ปาก - ทำหน้าที่ eat, talk

       มีเว็บไซต์มากมาย รวบรวมคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ไว้ แต่ผมมีความรู้สึกว่า ถ้าดิกชันนารีซึ่งเป็นเจ้าพ่อด้านคำศัพท์เป็นผู้ทำเรื่องนี้ ผลงานย่อมเชื่อถือได้ไม่เป็นรองใคร
       ผมจึงขอนำศัพท์หมวดที่ดิกดังระดับโลก 3 ยี่ห้อ คือ Longman, Oxford และ Merriam - Webster ได้รวมรวมไว้มาเสนอท่าน โดยทุกคำที่เขารวมรวมไว้ในแต่ละหมวดหมู่นั้น ท่านสามารถคลิกอ่านความหมาย (definition) และประโยคตัวอย่าง และคลิกฟังเสียงอ่านเพื่อฝึกพูดตาม
       ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกแบบนี้ไม่จิ๊บจ๊อยนะครับ ถ้าคลิกเล่นกับมันเรื่อย ๆ จะได้อะไรหลายอย่างเยอะทีเดียว

Longman Dictionary

http://www.ldoceonline.com/browse/topics.html คลิก (Browse xxx) ที่ท้ายลิงก์

Oxford Dictionary

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/the-oxford-english-dictionary 
[1] คลิกที่ลิงก์ใต้คำว่า Explore our topics ที่คอลัมน์ขวามือ
[2] ดูที่คอลัมน์กลางหน้า ใต้คำที่เป็นชื่อของ topic ที่เพิ่งคลิก, จะมี topic ย่อยเป็นลิงก์
[3] เมื่อคลิกลิงก์นั้น ศัพท์ในกลุ่มนั้นทั้งกลุ่ม จะปรากฏที่ด้านบนใต้หัวข้อ Entries: ซึ่งทุกคำจะเป็นลิงก์ให้คลิกดูความหมายได้

Merriam - Webster Dictionary

http://www.learnersdictionary.com/3000-words 
ดูลิงก์หมวดหมู่ใต้บรรทัด FEATURED TOPICS
   

พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com