สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐

 

2560

และ ของขวัญวันปีใหม่ → "หลวงพ่อชา กับ ๓๐ คำตอบ"