Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ดิกที่มีประโยคตัวอย่าง ดีและมาก ที่สุด

สวัสดีครับ
       ผู้รู้บอกว่า ถ้าต้องการ (1)เข้าใจความหมายของคำศัพท์, (2)รู้วิธีนำไปใช้พูดและเขียน, และ (3)จดจำได้ไวและจำได้นาน เราต้องศึกษาศัพท์คำนั้นในประโยค อาจจะโดยอ่านภาษาอังกฤษบ่อย ๆ หรืออ่านประโยคตัวอย่างที่อธิบายศัพท์คำนั้น
       ผมพิจารณาดูแล้ว ถ้าจะหาประโยคตัวอย่างที่ดีที่สุด และมีจำนวนมากที่สุด ต้องเข้าไปหาอ่านที่เว็บดิก และผมขอแนะนำลิงก์นี้ที่รวมดิกชั้นยอดไว้ด้วยกันแทบจะทุกยี่ห้อ
       ที่นี่ครับ → http://www.lexilogos.com/english/dictionary.htm 
       เมื่อจะใช้งาน ก็พิมพ์คำศัพท์ลงไป และคลิกดิกเล่มที่ท่านต้องการเปิด ซึ่งมีทั้ง English dictionary แบบ British และแบบ American ให้เลือก
       แต่เท่าที่ผมทดลองใช้ดู ใน 20 ปุ่มนี้ มีดิก 3 ปุ่มที่ให้ประโยคตัวอย่างเยอะที่สุด (ตามภาพข้างล่างนี้)โดย เมื่อพิมพ์คำค้นและเข้าไปในดิกนั้น ๆ แล้ว

English Dictionary online LEXILOGOS
ดิก Oxford Learners ให้คลิก +Extra examples ที่ด้านล่าง ตามภาพข้างล่างนี้

oxford take
ดิก Cambridge ให้คลิก +More examples ใต้แต่ละความหมาย(อาจจะมีหลายแห่งให้คลิก) ตามภาพข้างล่างนี้

cambridge take
ดิก Longman ให้ดูประโยคตัวอย่างที่ใต้บรรทัด Examples from the Corpus (อาจจะมีหลายบรรทัด) ที่ด้านล่าง ตามภาพข้างล่างนี้

longman call
       ตอนนี้ท่านลองไปที่นี่ → http://www.lexilogos.com/english/dictionary.htm 
และทดลองพิมพ์ใช้งานด้วยคำว่า take หรือ call ดูก็ได้ครับ
       ขอแนะนำให้ท่านทำ Favorites / Bookmarks ลิงก์นี้ไว้เลย เพราะมีประโยชน์มาก และใช้งานได้บ่อย ท่านลองสำรวจให้ทั่ว ๆ ตั้งแต่บรรทัดบนไปจนล่างสุดดูซีครับ
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com