ภาษาอังกฤษ ฟิตหนักแต่ได้ผลน้อย ก็เพราะว่า...

english failure