แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ม.6

Pages from แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ(English Reading skill exercises )

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
(English Reading Skill Exercises)
วิชา Intensive English V (อ 30217) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
เล่มที่ 1 การเดาความหมายจากบริบท (Context Clue)

ดาวน์โหลด ลิงก์นี้ หรือ ลิงก์นี้