Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Articles

วันครบรอบ 25 ปี วันมรณภาพของหลวงพ่อชา สุภัทโท เมื่อ 16 มกราคม 2535

รูปหลวงพ่อชา กุฏิเก่า

 

คลิปประวัติหลวงพ่อชา

♥ วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นวันครบรอบ 25 ปี วันมรณภาพของหลวงพ่อชา สุภัทโท เมื่อ 16 มกราคม 2535 ♥
เชิญดูคลิปประวัติของหลวงพ่อชา สุภัทโท

คลิปภาษาไทย

ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง 52:52
https://www.youtube.com/watch?v=o6yfWKGtcMM 
ประวัติหลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง 1:02:41
https://www.youtube.com/watch?v=Klyh7QISoFw 
เล่าเรื่องหลวงพ่อชา - โดย พระอาจารย์ชยสาโร 47:46
https://www.youtube.com/watch?v=uOm8ehaid28 

ชีวิตการปฏิบัติธรรมกับหลางพ่อชา - โดย พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน  36:15
https://www.youtube.com/watch?v=AXHhbpX-XzQ 

คลิปภาษาอังกฤษ

Ajahn Chah's Biography โดย Ajahn Jayasaro
https://www.youtube.com/watch?v=_QGvVoxM1Z8&index=1&list=PLd91rcaNKk5-u6q9RM_fh_n8FnxGzSCCl 
The Mindful Way - จัดทำโดย สำนักข่าว BBC 24:09
https://www.youtube.com/watch?v=it9z4JxipEg 
The Buddha Comes To Sussex - จัดทำโดย สำนักข่าว BBC 34:30
https://www.youtube.com/watch?v=JznA4ueq2vE 
https://www.youtube.com/watch?v=qYc1kcf3AsQ  (Thai subtitles)
Ajahn Chah's early life โดย Ajahn Jayasaro 1:40:54
https://www.youtube.com/watch?v=Koa27NoXsTs 
About Ajahn Chah โดย Ajahn Jayasaro 1:50:39
https://www.youtube.com/watch?v=B_76yYwYygQ 
Timeless Teachings of Ajahn Chah - โดย Ajahn Siripanno 39:42
https://www.youtube.com/watch?v=A1qLr21c1D8 

Life with Ajahn Chah - โดย Ajahn Nyanadhammo 1:04:45
https://www.youtube.com/watch?v=hZSJUWEHBBs 
Early Years At Wat Pah Pong - โดย Ajahn Sumedho 1:12:31
https://www.youtube.com/watch?v=aaRj7WbHIQg 
Reflections On Ajahn Chah - โดย Ajahn Sumedho 21:04
https://www.youtube.com/watch?v=w2toDDXdKUg 
Reflections On Ajahn Chah - โดย Ajahn Pasanno 23:44
https://www.youtube.com/watch?v=EubWfac3wDE 
Life of Ven. Ajahn Chah - โดยอาจารย์ Sujato 37:15
https://www.youtube.com/watch?v=m0C2hIJJ79g 
A Life with Ajahn Chah - โดย Ajahn Anan 45:29
https://www.youtube.com/watch?v=PlcyyBY4EZ0 
Luang Pu Chah stories - Translated teachings โดย Ajahn Anan Akincano 1:01:03
https://www.youtube.com/watch?v=DDlVMQbjZlY 

lpchah lie-death

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com