เมื่อฝึกอ่านภาษาอังกฤษ อย่าอ่านอย่างนี้

▬► http://www.e4thai.com/e4e/images/photo3/readlikethis.jpg

readlikethis