ทางลัดในการเรียนภาษาอังกฤษ

http://www.e4thai.com/e4e/images/photo3/shortcut.jpg

shortcut