ศัพท์หมวด อังกฤษ - ไทย ที่น่าสนใจ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 "เป็นรายการคำแยกตามหมวดหมู่ความหมาย ช่วยให้จดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น"
https://th.speaklanguages.com/อังกฤษ/คำศัพท์/