Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

555 Verb พร้อมคำอธิบายการใช้โดยละเอียด

The Big Book of English Verbsสวัสดีครับ
     หนังสือเล่มนี้ The Big Book of English Verbs 14 MB→ คลิก หรือ→ คลิกที่นี่

เขารวบรวม verb พื้นฐานที่เจอบ่อย-ใช้บ่อย 555 คำมาอธิบายอย่างละเอียด โดย

  1. ผัน tense ให้ดู ว่าถ้าเป็น tense นั้น tense นี้ รูปประโยคของมันจะเป็นอย่างไร
  2. แสดงแต่ละความหมายของ verb (verb แต่ละคำอาจจะมีหลายความหมาย) พร้อมประโยคตัวอย่าง ที่แสดง pattern ของ COMPLEMENTS [→ อ่านคำอธิบาย COMPLEMENTS เป็นภาษาไทย]
  3. แสดงความหมายของ verb ที่ใช้ใน phrasal verb พร้อมประโยคตัวอย่าง [→ อ่านคำอธิบาย phrasal verb เป็นภาษาไทย]
  4. แสดงประโยคตัวอย่างที่นำ verb ไปใช้ในถ้อยคำสำนวน หรือ Expressions

       ท่านผู้อ่านครับ นี่คือลักษณะของตำราภาษาอังกฤษที่ดีซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับคนต่างชาติที่ต้องการเก่งอังกฤษ เพราะคำอธิบายลักษณะนี้จะทำให้เราคุ้นเคยกับความหมายของคำศัพท์ ซึ่งในที่นี้ก็คือ verb 555 คำ แต่ถ้าท่านรำคาญในการอ่านคำอธิบาย ท่านจะอ่านเฉพาะประโยคตัวอย่าง และดูดซึมความหมาย-การใช้ เอาเองก็ได้ครับ
       และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านคลิกใช้ง่าย ๆ ผมได้ทำ Bookmarks Verb ทั้ง 555 คำ ซึ่ง 1 คำคือ 1 หน้า (มีไม่กี่คำที่ยาวหน่อยเป็น 2 หน้า) เมื่อท่านต้องการศึกษา verb ตัวใดก็คลิกที่ Bookmark ตัวนั้นได้เลย มันเรียงจากบนลงล่าง A – Z
คลิก
       อันที่จริงในเว็บ e4thai.com นี้ก็มี verb พร้อมคำแปลไทยในท่านดูหลายลิงก์ข้างล่างนี้

  1. คำกริยา อังกฤษ แปลไทย 156 คำ ที่ใช้บ่อยสุดในการสนทนา
  2. 94 verb อังกฤษ – ไทย พร้อมประโยคตัวอย่าง ที่ใช้ในแวดวงธุรกิจ
  3. 100 verb พร้อมประโยคตัวอย่าง และคำแปลประโยค
  4. http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/VerbsList.htm  (วางเมาส์บน verb เพื่อดูคำแปล)

       แต่ผมอยากจะบอกว่า ถ้าท่านยอมลงทุนศึกษา verb 555 คำ ในหนังสือ → The Big Book of English Verbs แม้มันจะยากสักหน่อย แต่มันจะช่วยให้ท่านเข้าถึงคำศัพท์ได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น คือรู้แล้วนำไปใช้พูดหรือเขียนได้ ดีกว่ารู้แค่คำแปลเฉย ๆ ซึ่งรู้แล้วนำเอาไปใช้พูดไม่ออก
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com