test หูของตัวเองว่าแยกเสียงตัว L กับ R ออกหรือไม่

lr

ที่ลิงก์นี้ ▬► http://www.eflnet.com/listening 
เขาให้เราฝึกฟังเสียงพยัญชนะและเสียงสระคู่ที่คล้าย ๆ กัน
เมื่อเข้าไปแล้วให้ท่านดูที่ใต้คำว่า Sound Contrast
ผมลองคลิกที่ลิงก์นี้ ▬► http://www.eflnet.com/sound-contrast/consonants/1 
ท่อนบนเขาให้เราฝึกฟังความต่างระหว่างตัว l กับ ตัว r

ส่วนท่อนล่างให้เรา test ดูว่าหูเราแยกเสียงออกมากน้อยแค่ไหน
และก็รู้สึกว่าฟังยากอยู่เหมือนกัน ท่านลอง test ประสาทหูของตัวเองดูซีครับ
ส่วนคู่อื่น ๆ ผมรู้สึกว่า ฟังง่ายกว่าคู่ตัว l กับ r
ลองดูซีครับ