Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกคำศัพท์ ระดับ ป.6, ม.3 และ ม.6 อย่างสมบูรณ์ ที่นี่

 akyut

     ♥ คำศัพท์พื้นฐานระดับ ป.6, ม.3 และ ม.6 จากงานวิจัยของ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม มีประโยชน์มากต่อนักเรียนทั้ง 3 ระดับ เพราะเป็นการรวบรวมคำศัพท์จากตำราภาษาอังกฤษมากมายถึงระดับละ 15 เล่ม   พูดง่าย ๆ ก็คือ นักเรียนทั้ง 3 ชั้น สามารถพึ่งรายการคำศัพท์นี้เพื่อเตรียมตัวสอบในระดับชั้นของตัวเองได้สบาย ๆ 
      ♥ แต่ผมมีความเห็นเพิ่มเติมว่า การจำศัพท์ให้ได้นั้น การท่องศัพท์โดยการท่อง หรือ repeat ไม่ว่าจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียง อย่างเดียวคงไม่พอ ควรจะต้องมี recall หรือ ระลึก หรือ ฟื้นความจำด้วย อันที่จริงการ "ระลึก-เดา-ตีความ" ความหมายของคำศัพท์ สามเรื่องนี้ฝึกพร้อมกันได้ขณะที่เรากำลังอ่านภาษาอังกฤษ แต่ถ้ามีเพียงรายการคำศัพท์วางอยู่ข้างหน้า การออกกำลังสมอง ควรทำทั้ง repeat และ recall ควบคู่กันไป ไม่ใช่เอาแต่ท่องอย่างเดียว
      ♥ และชุดคำศัพท์ ป.6, ม.3, ม.6 ข้างล่างนี้ ผมจัดเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทั้ง repeat และ recall ครับ

pencil

ศัพท์พื้นฐานระดับ ป.6 จำนวน 2,026 คำ
❶ คำศัพท์ + คำแปล → http://tinyurl.com/zkuwe8l  
❷ นึกคำแปลในใจก่อนวางเมาส์บนคำศัพท์ → http://tinyurl.com/zoqmgu7  
❸ ดาวน์โหลดไฟล์ → http://tinyurl.com/gm2qluq  

pencil

ศัพท์พื้นฐานระดับ ม.3 จำนวน 3,045 คำ
❶ คำศัพท์ + คำแปล → http://tinyurl.com/hs4jqtk  
❷ นึกคำแปลในใจก่อนวางเมาส์บนคำศัพท์ → http://tinyurl.com/huveh8q  
❸ ดาวน์โหลดไฟล์ → http://tinyurl.com/gngafuy  

pencil

ศัพท์พื้นฐานระดับ ม.6 จำนวน 3,199 คำ
❶ คำศัพท์ + คำแปล → http://tinyurl.com/h83m4af  
❷ นึกคำแปลในใจก่อนวางเมาส์บนคำศัพท์ → http://tinyurl.com/jc7jdgp  
❸ ดาวน์โหลดไฟล์ → http://tinyurl.com/zc9y8fg  

pencil

♥ การ repeat และ recall ที่ผมแนะนำนี้ ท่านจะถือว่าเป็นอาหารว่าง หรือ snack ก็ได้ครับ ถ้าต้องการฝึกอย่างเป็นกิจจะลักษณะ ก็เชิญใช้ "โปรแกรมท่องศัพท์ ป.6, ม.3 และ ม.6" โดย อ.ยุทธนา เลาหะวิสุทธิ์ ที่นั่นฝึกได้จริงจังมากกว่าเยอะครับ
http://tinyurl.com/jj64q5x  

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com