มารู้จักคำว่า “เป็นห่วง” ในภาษาอังกฤษกัน

caring

คลิก