Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฟังและอ่าน story ง่าย-ยาก ตามใจชอบ

 

logo542l

สวัสดีครับ

ที่ลิงค์นี้:http://www.time4english.com/aamain/lounge/stories.asp

มีคำสั่งว่า Read and listen to English stories at your level.

ให้อ่านและคลิกฟัง  English stories ตามระดับทักษะของท่าน

เพราะฉะนั้น ให้ท่าน

1.คลิกเรื่องตามระดับง่าย-ยาก ที่ท่านเลือก

2.คลิกฟัง(ที่ SOUND ที่ซ้ายมือ)เพื่อทำแบบฝึกหัด โดยพิมพ์เติมหรือพิมพ์ตอบในช่องว่าง

3.คลิกดู Answers ที่ด้านล่าง

4.(คลิก Next เพื่อทำต่อ), คลิก Next เพื่อดู transcript

ผมไม่ขอแนะนำมากละครับ  เพียงขอบอกสั้น ๆ ว่า แบบฝึกหัดในการอ่านพร้อมฟังชุดนี้ เป็นแบบฝึกหัดที่น่าสนใจมาก ๆ ครับ

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com