Test การฟังภาษาอังกฤษกับเว็บ oxfordonlineenglish.com

 oxfordlistentest
 ที่ลิงก์นี้ ▬► https://oxfordonlineenglish.com/listening      

      เขาจะให้เราฟังข้อความทั้งหมด 6 ตอน ๆ ละ ประมาณ 20 วินาที, 1 ตอนให้คลิกตอบ 4 ข้อ รวมตอบทั้งหมด 6X4= 24 ข้อ, แต่ละตอนเราควรคลิกฟังแค่ 1 หรือ 2 ครั้ง หรือสูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง เมื่อทำครบแล้วเขาจะเฉลยพร้อมอธิบายเฉลย และแจ้งผลว่าคะแนนที่ได้นี้เทียบกับระดับอะไรของการวัดผลของ CEF
      เนื้อความสั้น ๆ ใช้เวลาฟังเดี๋ยวเดียว น่าลองทำทีเดียวครับ
      ถ้าต้องการทำ Test อย่างอื่น คือ Vocabulary, Grammar หรือ Reading

      ก็คลิกนี่ ▬► https://oxfordonlineenglish.com/english-level-test 
     และยังมีคลิป Free Lessons ดี ๆ อีกหลายคลิปให้เรียน ดี ๆ ทั้งนั้น สมยี่ห้อ Oxford เข้าไปแล้วให้เลื่อนดูตั้งแต่บนจนถึงล่างสุดของหน้าเว็บ
      ▬► https://oxfordonlineenglish.com/free-english-lessons