ฝึกภาษากับกิจกรรมท่องเที่ยวภายในจังหวัด

tour♠ ผมไม่ทราบว่าน้อง ๆ ที่เรียนอยู่ต่างจังหวัดสามารถใช้กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นการฝึกภาษาอังกฤษได้บ้างหรือไม่ อย่างเช่น พาอาจารย์ฝรั่ง หรือคนรู้จัก หรือใครก็ตามที่เป็นคนต่างชาติ ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดของตน หรือคุณครูอาจจะช่วยเป็นธุระจัดกิจกรรมนี้
♠ ผมขอแนะนำ 2 เว็บไซต์ที่มีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวให้ Search ได้ง่าย ๆ โดยพิมพ์ชื่อจังหวัดเป็นภาษาอังกฤษลงไป แต่ละจังหวัดอาจจะมีข้อมูลมากน้อย ต่างกัน
เว็บที่ 1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
■ Search ▬► คลิก 
■ คลิกภาค & คลิกชื่อจังหวัด ▬► คลิก   
เว็บที่ 2:▬► wikitravel.org 
♣ชื่อจังหวัดเป็นภาษาอังกฤษ▬► คลิก