ภาษาอังกฤษไม่มีคำว่าโง่ แต่ก็ต้อง...

▬► http://www.e4thai.com/e4e/images/photo3/nongo_must.png 

nongo must