รวม story และ บทความสั้น ๆ เพื่ออ่านเพลิน ๆ และฝึกภาษาอังกฤษ

shortstory

รวม story และ บทความสั้น ๆ เพื่ออ่านเพลิน ๆ และฝึกภาษาอังกฤษ
【1】 http://www.really-learn-english.com/english-short-stories.html 
【2】 http://www.rong-chang.com/reading.htm 
【3】 http://yourstoryclub.com/ 
【4】 http://short-story.me/index.php 
【5】 http://www.eastoftheweb.com/short-stories/indexframe.html 
【6】 http://www.rd.com/ 
♦ ติดตั้ง Add-on Google Translate → http://tinyurl.com/j8y98mk 
♣ Source: https://pantip.com/topic/36272230