Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศัพท์ที่มักออกสอบ TOEIC 800 คำ พร้อมคำแปล

 ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎

วิธีคลิกใช้ไฮไลท์ดิกบนหน้าเว็บ e4thai.com
【1】ไฮไลท์คำศัพท์
【2】 คลิก Definition (→ คลิก หมายเลข  1111111111111111122222222222222222222 333333333333333333333... ตามต้องการ)     
【3】 อ่านโฟเนติกส์ , ดูความหมาย, คำแปล, ประโยคตัวอย่าง
 ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎

เตรียมศัพท์ภาษาอังกฤษสอบ TOEIC
ลำดับ คำศัพท์ คำแปล
1 bit ชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆ, หน่วยวัดความจุข้อมูล, ดอกสว่าน
2 lot การจับสลาก, จำนวนทั้งหมด, โชคชะตา, ที่ดิน, แบ่งออกเป็นส่วนๆ, มาก
3 a.m. หลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (ante meridiem)
4 abandon ปลดปล่อย, ทิ้ง, เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป
5 abate ทำให้น้อยลง, บรรเทา, เบาบาง, ทำให้สิ้นสุด, ลดลง, สิ้นสุด
6 abbreviation ย่อ, ตัดทอน, อักษรย่อ, คำย่อ, ตัวย่อ, ชื่อย่อ
7 abdicate ทำให้สละราชสมบัติ, ทำให้สละอำนาจ, ทำให้ถอนตัว, ละเลยหน้าที่
8 abide ทน, ยอมทน, อดทน, ทนต่อ, รอคอย, อาศัย, พักอาศัย, อาศัยอยู่
9 ability ความสามารถ, มีฝีมือ, มีทักษะ, สมรรถภาพ, พรสวรรค์
10 able มีความสามารถที่จะทำได้, มีทักษะดี, เก่ง, มีฝีมือ
11 abode บ้าน, ที่พัก, ที่อยู่อาศัย
12 abolish ล้มเลิก, ยกเลิก, ระงับ
13 abound มากมาย, ชุม, ชุก, ชุกชุม, หนาแน่น, ดาษดื่น, อุดม, อุดมสมบูรณ์
14 about เกี่ยวกับ, ใกล้กับ, ทั่วๆ, ประมาณ
15 above ข้างบน; ด้านเหนือ; ดีเกินกว่า; มีอำนาจมากกว่า; มากกว่า
16 abrasion ถลอก; สึก; รอยขีดข่วน
17 abreast เคียงข้าง; เคียงบ่าเคียงไหล่
18 abroad ในต่างประเทศ; ในต่างแดน, ที่อยู่ในเมืองนอก; แพร่หลาย; แพร่กระจาย, กว้างขวาง
19 absence ขาด; ไม่อยู่
20 absent ขาด; ไม่มา; ไม่เข้าร่วม; ปราศจาก
21 absolute สมบูรณ์; ทั้งหมด; แท้จริง, แน่นอน, ไม่เจือปน, ไม่มีขอบเขต
22 absolutely อย่างแน่นอน, อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, อย่างไม่มีเงื่อนไข, อย่างไม่มีข้อจำกัด
23 absolve อภัยโทษ, อภัยบาป, ให้อภัย, ปล่อยให้พ้นผิด
24 absorb ดูดซึม, ซับ, ดูด, ดูดซับ, ซึมซับ, หมกมุ่น, สนใจ, ทำให้ง่วนอยู่กับ, รับรู้, รับเอา
25 absorbed ที่หมกมุ่นกับ
26 abstract ที่เป็นนามธรรม, ไม่มีตัวตน, บทคัดย่อ, คิดในเชิงทฤษฎี
27 abundance อุดมสมบูรณ์, ความอุดม, ความสมบูรณ์, ความมากมาย
28 abundant มากมาย, ท่วมท้น, เหลือล้น, อุดมสมบูรณ์
29 abuse การข่มเหง, กระทำทารุณ, การปฏิบัติไม่ดีต่อ, กล่าวร้าย
30 accelerate เร่งความเร็ว, เพิ่มความเร็ว, เร่งให้เกิดขึ้น, เร่ง
31 accent เน้น, เน้นหนัก, เน้นเสียง, การออกเสียงสูงต่ำ, น้ำเสียง, ลักษณะเฉพาะ, สำเนียง
32 accentuate พูดเน้น, ทำให้เด่น, เน้นเสียงหนัก, อ่านเน้น
33 accept เชื่อ, ยอมรับว่าจริง, ต้อนรับ, ยอมทน, รับผิดชอบ, รับภาระ, รับคำเชิญ, เห็นด้วย
34 acceptance ตอบรับ, ตอบสนอง, ยอมรับ, รับเอามา, เห็นพ้องกับ, การอดทน
35 access ทางเข้า, สามารถเข้าถึงได้, การระเบิดอารมณ์, เข้า, ทางเข้า, สิทธิ์หรือโอกาสในการใช้
36 accessory เครื่องประดับ, ส่วนเพิ่มเติม, อุปกรณ์เพิ่มเติม, ผู้สมรู้ร่วมคิด
37 accident อุบัติเหตุ, เหตุบังเอิญ, โอกาส, การตั้งครรภ์โดยไม่ได้เตรียมตัว
38 accidentally โดยบังเอิญ, โดยไม่ได้คาดคิด
39 acclimatize ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
40 accommodate ปรับตัว, ให้ความสะดวก, จัดให้เหมาะ, จัดที่อยู่ให้, บรรลุข้อตกลง, สงเคราะห์
41 baby ทารก, ผู้เยาว์, หญิงที่มีเสน่ห์, เอาใจ
42 babyhood ช่วงวัยเยาว์, วัยทารก, เมื่อเป็นเด็ก
43 back หลัง, ข้างหลัง, ด้านหลัง, กลับคืน, สนับสนุน
44 back door ประตูหลัง, วิธีการที่ผิดกฏหมาย, วิธีลับ
45 back order รายการสั่งซื้อล่วงหน้าที่
46 back up สนับสนุน, ช่วยเหลือ, กีดขวาง
47 background ส่วนที่อยู่ข้างหลัง, ภูมิหลัง, ประวัติ, พื้นหลังภาพ
48 backlash การสะท้อนกลับอย่างรุนแรง, การกระตุก, ปฏิกิริยารุนแรงฉับพลัน
49 backup สนับสนุน, ตัวสำรอง, ตัวแทน, ผู้ช่วย
50 bad เลว,ร้าย, ความไม่ดี, ชั่วช้า, แย่, เป็นอันตราย
51 badge เหรียญ, เข็ม, เครื่องหมาย, เครื่องสัญลักษณ์
52 baffle ทำให้งุนงง, ทำให้สับสน
53 bag ถุง, กระสอบ, ย่าม,กระเป๋าถือ, ความมั่งคั่ง, พองขึ้น
54 baggage กระเป๋าเดินทาง, หีบ, ห่อ, ผู้หญิง
55 balance ทำให้สมดุล
56 ball ลูกบอล, งานรื่นเริงมีการเต้นรำ, สโมสรสันนิบาต, จับเป็นก้อนกลม
57 band สายคาด, สายรัด, คณะ,วงดนตรี, ข้อผูกพัน
58 bandage ผ้าพันแผล
59 banish เนรเทศ, ขับ,ไล่ไป, กำจัด
60 bank ธนาคาร, ฝั่ง, ตลิ่ง, เขื่อน, แถว, สะสม, เอียงข้าง
61 bank draft ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร, ดร๊าฟ
62 bank note ธนบัตร
63 bankrupt ล้มละลาย, สิ้นเนื้อประดาตัว, เสื่อมเสีย
64 bankruptcy ภาวะล้มละลาย, ภาวะสิ้นเนื้อประดาตัว, ความล้มเหลว
65 banquet งานเลี้ยง, งานรื่นเริง
66 bar แท่ง,ไม้ขวาง, แถบ, กลอน, สิ่งกั้น, รั้ว, คอก(ในศาล), ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม
67 barbed wire ลวดหนาม
68 barely เกือบไม่พอ, น้อยมาก, เรียบง่าย, ไม่ตกแต่ง
69 bargain การต่อรอง, ของที่ขายราคาถูก
70 barometer เครื่องวัดความกดดันของอากาศ, ตัวชี้วัดอารมณ์หรืออากาศ
71 barricade สิ่งกีดขวาง, กั้น, คอกกั้น, ด่าน
72 barrier อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง
73 barrister ทนายความ, เนติบัณฑิต
74 barter แลกเปลี่ยนสินค้า, ขาย, ต่อรองการค้า
75 base พื้นฐาน, รากฐาน, หลัก, พื้น, จุดเริ่ม, เลวทราม, วิบัติ
76 basis พื้นฐาน,รากฐาน, ส่วนสำคัญ, มาตรฐาน,จุดเริ่มต้น, ส่วนประกอบหลัก
77 bear หมี, ค้ำ, รับ, พยุง, หนุน, แบก, รับภาระ, อดทน, คนอารมณ์ร้าย
78 bearer ผู้แบก, ผู้รับ, ผู้ถือจดหมาย, ผู้ประจำตำแหน่ง, คนใช้
79 bearing บุคลิกประจำตัว, ความอดทน, ตำแหน่ง, ทิศทาง
80 beautify ทำให้สวย, สวยขึ้น, ตกแต่ง, ประดับประดา
81 cab รถแท็กซี่, รถม้า, รถเช่า, ห้องคนขับในรถ
82 cabinet คณะรัฐมนตรี
83 cake ขนมเค้ก, ก้อน, ส่วนแบ่ง
84 calculate คำนวณ, คาดการณ์ว่า
85 calculator เครื่องคำนวณ, เครื่องคิดเลข, คนคำนวณ
86 calendar ปฏิทิน, รายการนัดหมาย, รายการประจำวัน, บันทึก
87 calibrate ตรวจตา, วัด, แสดงเครื่องหมายการวัด, ทำให้เป็นมาตรฐาน
88 call โทรศัพท์, สัญญาณ, เรียก
89 calm เงียบ, สงบ
90 calumny การกล่าวร้าย, การป้ายสี, คำสบประมาท, การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
91 campaign การต่อสู้, การรณรงค์, หาเสียง
92 cancel ยกเลิก
93 cancellation การยกเลิก, การขีดฆ่า, สิ่งที่ถูกยกเลิก
94 candid ซื่อสัตย์, จริงใจ
95 candidate ผู้ท้าชิง, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
96 canvass ตรวจสอบอย่างละเอียด, การสำรวจความคิดเห็น, หาเสียง, วิจารณ์อย่างรุนแรง
97 cap หมวกที่มีกระบังหน้า, ฝาครอบ, ปกคลุม, ครอบ, ทำให้สมบูรณ์
98 capability ประสิทธิภาพ, สมรรถภาพ, ความสามารถ, ปริมาณบรรจุ
99 capable ความสามารถ
100 capacity ความสามารถ, ความจุ
101 capital เมืองหลวง, ที่เป็นส่วนสำคัญ, ที่เป็นหลัก, พวกนายทุน, สำคัญมาก, พื้นฐาน,
102 capitalize ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่, ตีราคาเป็นเงินทุน, ใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มพูน, เสนอทุน
103 caption หัวข้อ, ข้อความจ่าหน้า, คำบรรยายใต้ภาพ
104 capture จับกุม, ยึด, เข้าครอบครอง
105 card บัตร,บัตรรายการ, ไพ่,แผนการ, การดำเนินการ, ตัวตลก
106 care เอาใจใส่, ระมัดระวัง, ดูแล, เป็นห่วง, ห่วงใย
107 care for เอาใจใส่, พยาบาล, ชื่นชอบ, ต้องการ, ชอบ, ดูแลของอย่างดี
108 career อาชีพ, การงาน
109 careful ระมัดระวัง
110 carelessness ความไม่ระมัดระวัง, ประมาท, สะเพร่า, ไม่กังวล
111 cargo สินค้า, สินค้าบรรทุกบนเรือ
112 caring ที่ห่วงใยผู้อื่น
113 carpenter ช่างไม้
114 carpet พรม
115 carriage การขนส่ง, ค่าขนส่ง, ตู้โดยสารรถไฟ, ท่าทาง, รถม้า
116 carrier ผู้ส่ง, บริษัทขนส่ง,คนส่งเอกสาร, อุปกรณ์รับน้ำหนัก,พาหะนำโรค, เครื่องบินขนส่ง
117 carry การขนส่ง, เดินทาง, แบก, ยก, ถือติดตัว, นำไปสู่, ปฏิบัติตัว
118 carry out ทำให้สำเร็จ, ทำให้สมบูรณ์, ทำให้ลุล่วง
119 cart รถสองล้อสำหรับบรรทุกของ, เกวียน,รถเข็นหรือรถลาก
120 case เรื่องราว, กรณี, หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง, โรค, คนไข้, คดี, กล่อง, ลัง
121 daily ประจำวัน, รายวัน, ทุกวัน, หนังสือพิมพ์รายวัน
122 damage ความเสียหาย, การทำร้าย
123 dampness ความชื้น, เปียก, หมาด
124 danger อันตราย, ภัย, ความไม่ปลอดภัย, คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย
125 dare กล้า, ท้าทาย
126 daring ความกล้า, ความกล้าหาญ, ท้า, บังอาจ
127 dark มืด, ดำคล้ำ, ลึกลับ, กลางคืน, สีดำ, ชั่วร้าย
128 dash กระแทก,ฟาด, ชน, สาดอย่างแรง, ผสมหรือเจือปน, ทำลาย
129 data ข้อมูล, ตัวเลข, สถิติ, เกณฑ์, สิ่งที่กำหนด
130 date วันที่, ยุคสมัย, นัดหมาย, ล้าสมัย, ผลอินผลัม
131 daze ทำให้งงงวย, ภาวะที่งงงวย
132 dazzling สุกใส, เป็นประกาย, แวววาว, น่าประหลาดใจ, น่าอัศจรรย์
133 deadline เส้นตาย, กำหนดเวลา
134 deal การซื้อขาย, ข้อตกลง, จัดการ
135 deal in ค้าขาย, ค้าขายเกี่ยวกับ, แจกไพ่
136 deal with เป็นลูกค้าของ
137 dealer พ่อค้า, นักธุรกิจ, ผู้จำหน่ายสินค้า, คนแจกไพ่
138 dealing ความสัมพันธ์, ธุรกิจ
139 dear ที่รัก, บุคคลอันเป็นที่รัก, ซึ่งเป็นที่รัก, มีค่า, มีราคาแพง
140 debate การโต้แย้ง, โต้วาที, วินิจฉัย
141 debris ซากสลักหักพัง, เศษ, ขยะ, ดินทรายสะสมที่ถูกพัดมา
142 debt หนี้, หนี้สิน, ภาวะที่เป็นหนี้
143 debut (การ)ออกโรงครั้งแรก, แสดงครั้งแรก, เปิดตัว, วางตลาด
144 decade ทศวรรษ, สิบปี
145 deceitful หลอกลวง, ไม่ซื่อ
146 decide ตกลงใจ, ตัดสินใจ, ชี้ขาด
147 decision การตัดสินใจ, ตกลงใจ, การกำหนด, การสรุป, คำพิพากษา
148 decisive ซึ่งเด็ดเดี่ยว, แน่วแน่, ซึ่งตัดสินใจแล้ว, ซึ่งมั่นใจ
149 decisiveness ความเด็ดขาด, ความแน่วแน่, ความแน่นอน
150 declaration การประกาศ, แถลงการณ์, คำให้การ, หลักฐาน
151 declare ประกาศ, แจ้ง, กำหนด
152 decline (การ)เอียง, ลาด, เสื่อมลง, ปฏิเสธ, การถดถอย, แย่ลง
153 decorate ตกแต่ง, ประดับประดา
154 decrease การตาย, หมดอายุ
155 decree คำสั่ง, คำพิพากษา, พระราชกฤษฎีกา, กฎ, ข้อบังคับ
156 dedicate อุทิศตัว, ถวาย, ซึ่งอุทิศแก่, กำหนดใช้ในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ
157 dedication การอุทิศตัว, คำอุทิศ, การอุทิศให้
158 deduct ลบ, ทำให้ลดลง, หักกลบลบหนี้,อนุมาน, สรุป, ลงความเห็น
159 deed การกระทำ, กรรม, โฉนด, สัญญาหรือข้อตกลง
160 defamation การหมิ่นประมาท, เสื่อมเสียชื่อเสียง
161 eager กระตือรือร้น
162 earn ได้กำไร, ได้รับ, สมควรได้รับ, มีรายได้, ปรารถนา
163 earnest จริงจัง, ตั้งใจจริง, มีความกระตือรือร้น, วางมัดจำ
164 earnestly อย่างจริงจัง, อย่างเอาจริงเอาจัง, ตั้งใจจริง
165 earnings ผลกำไร, รายได้, เงินที่หาได้, เงินเดือน
166 easy ง่าย, สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด, ไม่มีพิธีรีตรอง
167 eat รับประทาน, กัดกร่อน, ทำลาย, เผาผลาญ
168 ebb น้ำลด, การไหลไป, การลดลง, ความเสื่อม
169 echo เสียงสะท้อน, เสียงก้อง, การซ้ำ, การเลียนแบบ
170 economic ในทางเศรษฐศาสตร์, เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
171 economize ประหยัด, อดออม, มัธยัสถ์
172 economy เศรษฐกิจ, รายได้
173 edge ขอบ, ริม
174 edit เรียบเรียง, แก้ไข, เป็นบรรณาธิการ, ลำดับเรื่อง
175 editor ผู้เรียบเรียง, ผู้รวบรวม, บรรณาธิการ
176 educate ให้การศึกษา, สั่งสอน, อบรม, ศึกษาศาสตร์
177 education การศึกษา, การเรียนรู้
178 effect ผล, อิทธิพล, ผลกระทบ, ความตั้งใจ
179 effective มีผล, ได้ผลดี
180 efficacious มีประสิทธิภาพ, มีผล, ได้ผล, สามารถ
181 efficiency ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, ความสามารถในการทำงาน
182 efficient มีประสิทธิภาพ
183 effort ความพยายาม
184 effusive ซึ่งไหลออก, พูดมาก, พรั่งพรู (อารมณ์)
185 either แต่ละ, อันละ, อันใดอันหนึ่ง, เช่นเดียวกัน
186 eject ขับไล่, ไล่ออก, ขับออก
187 ejection การขับออกมา, การไล่ออก, การพุ่งออก, การดีดออก
188 elaborate ประณีต, ซับซ้อน, ละเอียด, บรรยายอย่างละเอียด
189 elastic ยืดหยุ่น, ไม่ตายตัว, ขึ้นๆลงๆ, ยางยืด
190 elasticity ลักษณะที่ยืดหยุ่นได้, ความยืดหยุ่น, ความอ่อนตัว
191 elder แก่กว่า, เก่ากว่า, ผู้อาวุโส, ผู้สูงอายุ
192 elect คัดเลือก, เลือกตั้ง
193 election การคัดสรร, การเลือกตั้ง
194 electrical เกี่ยวกับไฟฟ้า, ที่ใช้ไฟฟ้า, ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า
195 electrician ช่างไฟฟ้า
196 electricity กระแสไฟฟ้า, อารมณ์ตื่นเต้น, ตึงเครียด, พลังงานไฟฟ้า
197 elegant งดงาม, เรียบร้อย, สง่างาม, ภูมิฐาน
198 element องค์ประกอบ, ส่วนสำคัญ
199 elementary เบื้องต้น, พื้นฐาน, ปฐมภูมิ, ชั้นประถม, ไม่ซับซ้อน
200 elevation สิ่งปลูกสร้างที่สูงเด่น, ความสูงศักดิ์, ความภูมิฐาน, การเลื่อนฐานะ
201 fabric สิ่งทอ, ผ้า, โครงสร้าง, ตัวอาคาร
202 fabricate สร้างข้อมูลหรือเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริง
203 fabrication การประดิษฐ์, การคิดค้น, การปลอมขึ้น, เรื่องที่แต่งขึ้น
204 fabulous เหลือเชื่อ, ดีเลิศ, จำนวนมาก
205 face ใบหน้า, หน้าตา, พื้นผิว, ลักษณะภายนอก
206 facilitate ทำให้ง่ายขึ้น, ทำให้สะดวก, สนับสนุน, ก่อให้เกิด
207 facilitator ผู้ช่วยให้สะดวกขึ้น
208 facility ความง่าย, ความคล่องแคล่ว, สิ่งอำนวยความสะดวก
209 facing ชั้นพื้นผิว, ชั้นฉาบปูน, การปะหน้า, การเย็บขอบ
210 factor ปัจจัย, ตัวประกอบ, เหตุ, ผู้แทนบริษัท
211 factory โรงงาน, โรงงานอุตสาหกรรม
212 faculty ความสามารถ, สติปัญญา, คณะ, คณะอาจารย์
213 fade เลือน, (สี) ตก, จางลง, อ่อนลง
214 fail ส้มเหลว, เสีย, ผิดพลาด, สอบตก
215 failure ความล้มเหลว
216 faint สลัวๆ, เบาบาง, อ่อนกำลัง, ขาดความกล้า
217 fair ยุติธรรม, ปานกลาง, ดีพอใช้, สวยงาม, งานแสดงสินค้า
218 fairly อย่างเท่าเทียม, อย่างตรงไปตรงมา, พอสมควร
219 faith ความเลื่อมใส, ความศรัทธา
220 faithful เชื่อถือได้, ซื่อสัตย์, น่าเชื่อถือ, ผู้ศรัทธา
221 faithfulness ความซื่อสัตย์, ความจงรักภักดี, ความน่าเชื่อถือ
222 fake ปลอมแปลง, เสแสร้ง, แกล้งทำ, สร้างเรื่องขึ้น
223 fall ตก, แพ้, สูญเสีย, ผิดหวัง, การลดลง, ฤดูใบไม้ร่วง
224 fall off ตกมาจาก, ลดลง, เลิกสนับสนุน, กางใบเรือออก
225 fall on ล้มลงบน, เป็นหน้าที่ของ, เกิดขึ้น, โจมตี
226 FALSE ไม่จริง, ผิด, ปลอม, ไม่ซื่อสัตย์
227 falsehood ความเชื่อที่ไม่จริง, ความคิดผิดๆ, การหลอกลวง, การโกหก
228 falter ขาดความมั่นใจ, เดินสะดุด, ลังเล, พูดตะกุกตะกัก
229 fame ชื่อเสียง, กิตติศัพท์, ข่าวลือ, เลื่องลือ
230 familiar คุ้นเคย, รู้จัก
231 familiarity ความคุ้นเคย, ความสนิทสนม, ความเคยชิน, ความชำนาญ
232 familiarize ทำให้คุ้นเคย, ทำให้เคยชิน, ทำให้รอบรู้, ทำให้รู้จัก
233 famous มีชื่อเสียง
234 fantasize การจินตนาการ, การนึกฝัน, ความเพ้อฝัน
235 fare ค่าโดยสาร, จัดการ, รับประทาน, ท่องเที่ยว
236 farewell การกล่าวลา
237 fashion แฟชั่น, รูปแบบ, วิธีการ, สิ่งที่กำลังนิยม
238 fashionable เป็นที่นิยม, เป็นผลดี
239 fast รวดเร็ว, ติดแน่น, อย่างมั่นคง, อดอาหาร
240 fasten ผูก, รัดแน่น, มัดแน่น, ตรึง
241 gadget เครื่องมือ, อุปกรณ์, สิ่งประดิษฐ์, กลไกขนาดเล็ก
242 gain ได้รับ, ประโยชน์, ทำให้มากขึ้น
243 gainful มีกำไร, ได้รับประโยชน์, เป็นประโยชน์
244 gamble เสี่ยงโชค, เล่นการพนัน
245 game กีฬา, เกม, การแข่งขัน, กลวิธี, สิ่งที่ตามล่า, กล้าได้กล้าเสีย
246 gang กลุ่ม, แก๊ง, พวก, หมู่โจร
247 gap ช่องว่าง, ความแตกต่าง, รอยแยก, หุบเขาลึก, ทำให้เกิดช่องว่าง
248 garb เครื่องแต่งตัว, เครื่องแบบ, แต่งตัว, สวมเสื้อ
249 garbage ขยะ
250 garish หรูหรา, ฉูดฉาดเกินไป, บาดตา
251 garment เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย
252 garner สะสม, รวบรวม
253 gas ก๊าซ, น้ำมันเชื้อเพลิง, ปล่อยแก๊สออกมา, เติมน้ำมัน, พูดไร้สาระ
254 gasoline น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม, น้ำมันเบนซิน
255 gate ทางเข้าออก, ประตูเข้าออก, ประตูแพง
256 gather ชุมนุม, รวมกัน, รวบรวม
257 gathering การรวบรวม, การรวมกลุ่ม, กลุ่มคน, การผนวก
258 gauge วัด, ประเมิน, เครื่องวัด, มาตรวัด, ตัดสิน
259 general ทั่วไป, นายพล, แม่ทัพ
260 generate สร้างขึ้น, ผลิต
261 generation การกำเนิด, รุ่นอายุ, ยุค
262 generous ใจกว้าง, เอื้อเฟื้อ, อุดมสมบูรณ์
263 gently อ่อนโยน, สุภาพ, ค่อยเป็นค่อยไป
264 genuine ของแท้
265 genuinely แท้, แท้จริง, จริงๆ
266 germane ซึ่งเกี่ยวข้องกัน, ที่สัมพันธ์กัน
267 get ได้รับ, มีอิทธิพลต่อ, กระตุ้น, เจริญ, เข้าใจ, ไปถึง, บรรลุ, ทำให้พอใจ
268 get back ถอยไป, กลับสู่, ได้คืน, แก้แค้น, เริ่มทำงานได้
269 get into สวม, เข้าไปใน, เข้าประจำที่, ได้รับเลือก, เริ่มติดนิสัย, เกี่ยวข้องกับ
270 get on with ดำเนินต่อไปกับ, ก้าวหน้า, เป็นมิตรกับ, ไม่เชื่อ, ปล่อยให้เป็นไป
271 get over ข้าม, เดินทางมาหา, เป็นที่ยอมรับ, สิ้นสุด, หายดี, พิสูจน์, ทำลาย
272 get through with ทำเสร็จด้วย, ผ่าน, อ่านจบ
273 get well แข็งแรงขึ้น, สุขภาพดีขึ้น, หายป่วย
274 gift ของขวัญ, พรสวรรค์, มอบให้, ความสามารถพิเศษ
275 gifted มีพรสวรรค์, ซึ่งมีความสามารถพิเศษ, เก่ง
276 gist ส่วนสำคัญ, แก่นสาร, ประเด็น, ใจความสำคัญ
277 give ให้, มอบให้, แจก, แสดง, ยืดหยุ่นได้
278 give up ยกเลิก, ละทิ้ง, ยินยอมให้, ไม่ไว้วางใจ
279 glance ชำเลืองมอง, แอบดู
280 glide ลื่นไหล, ร่อน, เลื้อย, เคลื่อนที่อย่างเร็วและแผ่วเบา, เครื่องร่อน
281 habit นิสัย, ความเคยชิน
282 hallmark เครื่องหมายแสดงว่ามีคุณภาพสูง, ลักษณะที่เด่น
283 halt หยุด, ยับยั้ง
284 hand over ส่งให้ด้วยมือ, ยื่นให้, มอบอำนาจให้กับ, ยอมให้
285 handbook หนังสือคู่มือ, ตำราคู่มือ
286 handle ด้าม, มือจับ, สัมผัส, จับ, จัดการ, ดูแล
287 handling การสัมผัส, การจับด้วยมือ, การจัดการ, การควบคุม
288 handsome หล่อ, ดูดี, สุภาพเรียบร้อย, เมตตากรุณา, แคล่วคล่อง
289 hang แขวน, ห้อย, ยึด, แขวนคอ
290 happen เกิดขึ้น, ปรากฎ, พบโดยบังเอิญ
291 happening เรื่องราว, เหตุการณ์, กรณี, ปรากฏการณ์
292 harass ทำให้ลำบากใจ, รบกวน, ก่อกวน, ทำให้กลัดกลุ้ม
293 hard แข็ง, แน่น, ยาก, ลำบาก ,รุนแรง
294 harden ทำให้แข็ง, เสริมกำลัง, ทำให้แข็งแกร่งขึ้น, ทำให้ใจแข็ง
295 hardly แทบจะไม่, ความยากลำบาก
296 hardship ความลำบาก , การกดขี่, ความทุกข์ยาก, สิ่งที่สุดแสนจะทนได้
297 harm อันตราย, การบบาดเจ็บ, ความเสียหาย, ความชั่วร้าย
298 harmful เป็นอันตราย, ซึ่งเป็นโทษ
299 harmless ไม่เป็นอันตราย, ไม่เป็นพิษเป็นภัย
300 harmonious ประสานกัน, กลมกลืนกัน, เข้ากันได้, เสนาะหู, ซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
301 harmonize ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน, เข้ากันได้, ประสานเสียง
302 harmony ความกลมกลืนกัน, ความตกลงกันได้, ความสามัคคี, การประสานเสียง
303 harness บังเหียน, เครื่องเทียมม้า, เทียมม้า, ควบคุม
304 harsh หยาบ, กระด้าง, ฝาด, ไม่น่าดู, รุนแรง, แสบ (แก้วหู)
305 harvest ฤดูเก็บเกี่ยว, การเก็บเกี่ยว, ผลผลิต, ได้รับ
306 haste ความรวดเร็ว, ความเร่งรีบ, หุ่นหันพลันแล่น, ปราศจากการไตร่ตรอง
307 hasten เร่งรีบ, กุลีกุจอ, ผลุนผลัน, กระวีกระวาด
308 hasty เร่งรีบ, ใจเร็ว, คร่าวๆ, โกรธง่าย
309 haughty ซึ่งทระนง, ถือยศ, โอหัง, ถือตัว
310 hawk เหยี่ยว, นักต้ม, คนที่กระหายสงคราม, โถมเข้าใส่, ขากเสมหะ
311 hazard อันตราย, ความเสี่ยง
312 hazardous ที่เป็นอันตราย, เต็มไปด้วยอันตราย
313 haze หมอก, เมฆหมอก, ความมืดสลัว, กลั่นแกล้ง
314 head ศีรษะ, ส่วนหัว, ตำแหน่งผู้นำ, สำคัญ, ข้างหน้า
315 heading ส่วนหน้า, หัวข้อ, หัวจดหมาย, ทิศทางการเดินเรือหรือการบิน
316 headquarters สำนักงานใหญ่, กองบัญชาการ
317 headway การก้าวไปข้างหน้า, ความเจริญก้าวหน้า, ความคืบหน้า
318 health สุขภาพ, สภาพร่างกาย, ความแข็งแรง, กำลังวังชา
319 healthful เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย, เจริญรุ่งเรือง
320 healthy สุขภาพดี, แข็งแรง
321 i.e. นั่นคือ, กล่าวคือ, คือ
322 I.O.U. หลักฐานการยืมเงินหรือเป็นหนี้
323 idea ความคิด, มโนคติ, ความเชื่อ, แผนการ, โครงการ
324 ideal อุดมคติ, ดีเลิศ, สมบูรณ์, ต้นแบบที่สมบูรณ์, ความนึกฝัน
325 idealize ทำให้เลอเลิศ, ทำให้ไม่มีที่ติ, เป็นอุดมคติ
326 identical เหมือนกัน, ตรงกัน, เท่ากัน, แบบเดียวกัน
327 identifiable ปรากฎชื่อเสียง, พิสูจน์ได้
328 identification การหาเอกลักษณ์, การแสดงตัว
329 identify พิสูจน์, ระบุชื่อ
330 idle เกียจคร้าน, ไร้ประโยชน์, ไม่ได้ใช้งาน
331 ignorance ความไม่รู้, ความเขลา, ความไม่รู้หนังสือ, การไร้การศึกษา
332 ignore ละเลย, ไม่สนใจ
333 ill ไม่สบาย, ป่วย, น่ารังเกียจ, ไม่ดี, ชั่วร้าย, ปัญหา
334 illiteracy การไร้การศึกษา, การไม่รู้หนังสือ, การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
335 illness การเจ็บไข้ได้ป่วย, การไม่สบาย, ความเลวร้าย
336 illustrate อธิบาย, ยกตัวอย่าง, ทำให้เข้าใจ, ตกแต่งด้วยภาพ, วาดภาพประกอบ
337 illustration ภาพประกอบ, ภาพอธิบาย, การอธิบายด้วยภาพประกอบ, การยกตัวอย่าง
338 image รูปภาพ, รูปปั้น, มโนภาพ, จินตนาการ, สัญลักษณ์
339 imaginary ซึ่งสมมุติขึ้น, ไม่มีอยู่จริง
340 imagination จินตนาการ, มโนภาพ, เจ้าความคิด, การวาดภาพในใจ
341 imagine จินตนาการ, ความนึกคิด
342 immediate ทันทีทันใด, ฉับพลัน, กะทันหัน, ที่ส่งผลโดยตรง
343 immediately โดยทันทีทันใด, อย่างกะทันหัน, อย่างเฉียบพลัน, อย่างรวดเร็ว
344 immense กว้างขวาง, ใหญ่โต
345 imminent ซึ่งใกล้จะเกิดขึ้น, จวนตัว, ฉุกเฉิน, ใกล้เข้ามา
346 immorality การผิดศีลธรรม, การผิดทำนองคลองธรรม
347 immovable เคลื่อนไม่ได้, เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไร้อารมณ์
348 impact ผลกระทบ, ผลสะท้อน
349 impartial ยุติธรรม, เป็นกลาง, ไม่เอนเอียง, ไม่มีอคติ
350 impatient ใจร้อน, ไม่อดทน, หุนหันพลันแล่น, หงุดหงิด
351 impede ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว
352 impede กีดขวาง, ต้านทาน, ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว
353 impediment การต้านทาน, การขัดขวาง, สิ่งกีดขวาง, อุปสรรค
354 impel กระตุ้น, ผลักดัน, โน้มน้าว, จูงใจ
355 imperative ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, จำเป็น, เชิงบังคับ, คำสั่ง, ข้อบังคับ
356 imperceptible เล็กน้อย, นิดหน่อย, ไม่รู้สึก, ค่อยๆ
357 imperfect บกพร่อง, มีปมด้อย, ไม่สมบูรณ์, ซึ่งมีข้อเสีย
358 imperil ทำให้ตกอยู่ในอันตราย
359 impersonate แกล้งทำเป็น, เสแสร้ง, เลียนแบบ, ปลอมแปลง
360 impervious ผ่านไม่ได้, ไม่อนุญาตให้เข้า, ไม่ถูกรบกวน, ไม่ได้รับผลกระทบจากบางสิ่ง
361 jam กด, อัด, ติดขัด, แออัด, รบกวน, ผลไม้กวน
362 jeopardize เป็นอันตรายต่อ, เป็นภัยต่อ, ทำให้เสี่ยงต่อ, ทำอันตราย
363 jeopardy อันตราย
364 jigsaw ตัวต่อ, เลื่อยใบแคบที่ใช้ตัดโลหะหรือไม้แผ่นบางๆ, สถานการณ์ที่ลึกลับซับซ้อน
365 job งาน, ภาระหน้าที่, ความรับผิดชอบ, อาชีพ
366 join เข้าร่วม, เชื่อมต่อ
367 joint ข้อต่อ, เดือย, ร่วมกัน, สัมพันธ์กัน, เชื่อมกัน
368 journal นิตยสาร, วารสาร
369 journalist นักข่าว, นักหนังสือพิมพ์, ผู้เขียนบันทึก, ผู้เขียนอนุทิน
370 journey การเดินทาง, ระยะทางที่เดิน, ท่องเที่ยว
371 joy ความสุขใจ, ความปีติยินดี,ความสุขสบาย, ดีใจ
372 judge ผู้พิพากษา, ผู้ตัดสิน
373 judgment การพิจารณา, การตัดสิน, คำวินิจฉัย, การพิพากษา
374 jumble ปนเป, ทำยุ่งเหยิง, ทำวุ่น, ความสับสน
375 jump กระโดด, พุ่ง, เพิ่มราคา, สะดุ้ง, ขี้ตกใจ
376 junction ทางแยก, การเชื่อมต่อ, หัวต่อ, จุดเชื่อมต่อ
377 jurisdiction อำนาจในการตัดสินคดี, อำนาจศาล, อำนาจการควบคุม, ขอบเขตอำนาจ
378 just เดี๋ยวนี้, ถูกต้องตามกฎหมาย, ยุติธรรม, พอดี, เมื่อครู่นี้
379 justice ความยุติธรรม, ความถูกต้อง, ผู้พิพากษา
380 justification การให้เหตุผล
381 justify แสดงให้เห็นถึง, พิสูจน์ให้เห็น, อธิบาย, จัดบรรทัดให้เสมอกัน
382 justly อย่างยุติธรรม, อย่างซื่อสัตย์, ตามข้อเท็จจริง, แม่นยำ, อย่างถูกต้อง
383 keen กระตือรือร้น, จดจ่อ, สังเกต, คม
384 keep เก็บรักษา, สงวนไว้, เลี้ยงดู
385 keep out อยู่ข้างนอกไว้, ไม่เข้าไปข้างใน, ปิดกั้น, ป้องกัน
386 keeping การรักษา, การปกป้อง, อารักขา, ความสอดคล้อง, การดูแล
387 key ลูกกุญแจ, กุญแจไขปัญหา, คำเฉลย, คู่มือ, สำคัญ,  ระดับเสียง, ใส่ข้อมูล
388 kind เมตตา, ปราณี, ชนิด, ประเภท
389 kindly เมตตา, กรุณา, ใจดี, อ่อนโยน
390 kit ชุดเครื่องมือ, ชุดส่วนประกอบ, ชิ้น, ส่วนสำคัญที่ประกอบเป็นชุด
391 know รู้, รู้จัก, ทราบ, เข้าใจ, ตระหนัก, เรียนรู้
392 knowingly อย่างรู้เท่าทัน
393 knowledge ความรู้, ความสามารถ
394 knowledgeable มีความรู้, เฉลียวฉลาด, รอบรู้, ซึ่งเป็นปัญญาชน
395 label ฉลาก, ป้าย
396 labor แรงงาน, อาชีพใช้แรงงาน, ภาระ
397 lack ขาดแคลน, ไม่พอเพียง
398 laden มีภาระหนัก, บรรจุของไว้มาก, บรรทุก, แบกภาระ
399 land ที่ดิน, แผ่นดิน, ประเทศ, เขต, อสังหาริมทรัพย์, อาณาจักร
400 landlord เจ้าของที่ดิน
401 landscape ทิวทัศน์, ลักษณะภูมิประเทศ, ภูมิทัศน์
402 lane ช่องทางเดินรถ, ซอย, ตรอก, ทางแคบๆ
403 language ภาษา, คำพูด
404 large ใหญ่, กว้างขวาง
405 large-scale อย่างมาก, ส่วนใหญ่, ที่กินขอบเขตกว้าง
406 lash การเฆี่ยน, การโบย, แส้, ซัดสาด, ว่ากล่าว
407 last สุดท้าย, ล่าสุด, โดยสรุป, ในที่สุด, ทนทาน, คงอยู่
408 lasting ยั่งยืน, ทนทาน, ยืนหยัด, ถาวร, ไม่สิ้นสุด
409 late สาย, ช้า, ดึก, เร็วๆ นี้, ล่าสุด, อดีต, ภายหลัง
410 lately เมื่อเร็วๆ นี้, เมื่อไม่นานมานี้
411 latent แฝงอยู่, ซ่อนเร้น, แอบแฝง, ศักยะ
412 later ในภายหลัง, ต่อมา, ในไม่ช้า
413 launch เริ่มงาน, เริ่มดำเนินการ
414 law ฎหมาย, ข้อบังคับ, คำสั่ง, ดำเนินคดี, นิติศาสตร์
415 lawsuit การฟ้องร้องคดี, คดีความ
416 lawyer ทนายความ, นักกฎหมาย, นิติกร
417 lay วาง, พาด, เผยแพร่, นำเสนอ, ปล่อย, จัดโต๊ะ, ท้าพนัน, ให้เหตุผล
418 lay off หยุดพัก, เลิกจ้างงาน, แผ่ขยาย, ทอดสมอ, ถอดออก, ทำเครื่องหมาย
419 layer แบ่งเป็นชั้นๆ, ระดับ,ความหนาของวัตถุเหนือพื้นผิว, ไก่ที่ออกไข่
420 layman ฆราวาส, บุคคลธรรมดา, ผู้ครองเรือน
421 layout โครงงาน, แผนงาน, การออกแบบ, สถานการณ์
422 lead นำหน้า, นำทาง, ควบคุม
423 leader ผู้นำ, หัวหน้า, ผู้บัญชา, บทนำ, ท่อน้ำ
424 leading การฟ้องร้องคดี, คดีความ
425 leaflet ใบปลิว, ใบแทรก, ใบอ่อน, แผ่นพับ
426 leakage การรั่ว, การรั่วไหล, สิ่งที่รั่วออก, จำนวนที่รั่วออก
427 leaning การเอนเอียง, ความโน้มน้าว
428 leap กระโดด, ข้าม
429 learn เรียนรู้, ศึกษา, หาความรู้, ท่องจำ, ฝึกฝน
430 learning การเรียนรู้, การศึกษา, ความรู้, การรับรู้
431 lease สัญญาเช่า, ทรัพย์สินที่ให้เช่า, ระยะเวลาที่ให้เช่า, ให้เช่า
432 leasing การโกหก, ความเท็จ, การพูดปด
433 least น้อยที่สุด, เล็กที่สุด, สำคัญน้อยที่สุด, อย่างต่ำที่สุด
434 leather หนังฟอก, ผลิตภัณฑ์หนังฟอก, คลุมด้วยหนังฟอก, หนังสัตว์
435 machine เครื่องจักร, กลไก, ระบบปฏิบัติงาน
436 machinery เครื่องจักร, เครื่องกล, ระบบปฎิบัติงาน, โครงสร้าง
437 made ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น, ซึ่งทำขึ้น, เสร็จ, ทำตามสั่ง
438 magazine นิตยสาร, วารสาร, กล่อง, ที่ใส่กระสุน
439 magnification การขยาย, อำนาจการขยาย, ส่วนที่ขยาย, การเพิ่มขนาด
440 magnificent งดงาม, ดีเลิศ, เป็นพิเศษ
441 magnitude ความสำคัญ, จำนวนมากมาย, ใหญ่โต
442 mail จดหมาย, ไปรษณีย์, ส่งทางไปรษณีย์, หุ้มเกราะ
443 mailing การส่งไปรษณีย์, จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์
444 mail-order การสั่งซื้อทางไปรษณีย์
445 main ส่วนใหญ่, หลัก, สำคัญที่สุด
446 mainframe คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูง
447 maintain รักษาไว้, ดูแลไว้
448 maintenance การทะนุบำรุง, การรักษาไว้
449 majestic สง่าผ่าเผย, สูงส่ง, มีอำนาจ, น่าเคารพนับถือ
450 major พันตรี, วิชาเอก, ส่วนใหญ่, สำคัญมาก
451 majority ส่วนใหญ่, พลตรี
452 make ทำ, สร้าง, ก่อให้เกิด, หารายได้, กระบวนการผลิต
453 make-up เครื่องสำอาง, แต่งหน้า, การเสริมสวย, อุปนิสัย
454 malfunction การทำงานผิดปกติ, การไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ
455 mall ทางเดินเท้า, ห้างสรรพสินค้า
456 maltreatment การทารุณ, การกระทำผิด, การประทุษร้าย, การปฏิบัติไม่ดี
457 manage ควบคุม, จัดการ, ทำได้สำเร็จ
458 management การจัดการ, การบริหาร, การควบคุม, คณะผู้บริหาร
459 manager ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, ผู้ควบคุม
460 managerial เกี่ยวกับงานของผู้จัดการ, ซึ่งมีลักษณะของการจัดการ, เกี่ยวกับการจัดการ
461 mandate คำสั่ง, ข้อบังคับ
462 manner รูปแบบ, ลักษณะ, กิริยาท่าทาง
463 manpower แรงงาน, กำลังคน, กำลังทหาร
464 manual ซึ่งทำด้วยมือ, คู่มือ
465 manually ด้วยมือ
466 manufacture โรงงาน
467 manufacturer ผู้ผลิต, ผู้สร้าง
468 manufacturing อุตสาหกรรมการผลิต, การผลิต, การสร้าง
469 many มากมาย, จำนวนมาก, หลาย
470 margin ขอบ, ริม, ข้าง, ผลต่าง, ส่วนเกิน, จำนวนที่เผื่อเอาไว้
471 mark คะแนน, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์ ,ติดราคา, บันทึก
472 market ตลาด, การค้าขาย, ธุรกิจ, อัตราแลกเปลี่ยน
473 marketing การตลาด, การซื้อขายสินค้าหรือบริการ
474 marmalade แยมหรือเยลลี่, แยมผิวส้ม
475 naive ง่ายๆซื่อๆ, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ขาดประสบการณ์, ไร้เดียงสา
476 name ชื่อ, นาม, ตั้งชื่อ, ระบุชื่อ
477 narrow แคบ, เนื้อที่จำกัด
478 nation ประเทศ, ชาติ, พลเมือง, ประชาชน
479 nationality สัญชาติ, ชนชาติ, เชื้อชาติ, ประเทศ
480 nationwide ทั่วประเทศ, ทั้งประเทศ, แพร่หลายทั้งชาติ
481 natural เกี่ยวกับธรรมชาติ, เป็นปรกติ, ธรรมดา
482 naturally ตามธรรมชาติ, โดยกำเนิด, แน่นอน, อย่างที่คาดไว้
483 nature ธรรมชาติ, สันดาน, นิสัย, ลักษณะ, ธาตุแท้
484 nauseous คลื่นไส้
485 near ใกล้, เกือบจะ, เกือบจะ, เร็วๆนี้
486 nearby ใกล้เคียง, เกือบถึง, ถัดไป, รอบๆ
487 nearly เกือบ, ประมาณ, จวนเจียน, ไม่ทั้งหมด
488 nearness การเข้าใกล้
489 necessarily โดยความจำเป็น, แน่แท้, อย่างเลี่ยงไม่ได้, อย่างไม่มีทางเลือก
490 necessary จำเป็น, สำคัญ
491 necessity ความจำเป็น, ความต้องการ, สิ่งที่ขาดไม่ได้, ความขัดสน
492 need ความจำเป็น, ความต้องการ, สิ่งที่ขาดแคลน, ควรทำ
493 neglect ไม่สนใจ, ทอดทิ้ง
494 negligence ความละเลย, ความไม่สนใจ, ความประมาท, ความไม่เอาใจใส่
495 negotiable โยกย้ายกันได้, เจรจากันได้, ซื้อขายกันได้, ข้ามได้
496 negotiate เจรจา, ต่อรอง
497 negotiation การเจรจา, การต่อรอง
498 negotiator ผู้เจรจาต่อรอง
499 neighborhood บริเวณใกล้เคียง, บ้านใกล้เรือนเคียง
500 nervousness ความประหม่า, ความประสาท, ความตื่นกลัว
501 nevertheless แต่อย่างไรก็ตาม, แต่ทว่า, ยังคง, ถึงแม้ว่า
502 new ใหม่, แบบใหม่, ร่วมสมัย
503 news ข่าว, รายการข่าว, ข่าวคราว, ความรู้ใหม่
504 newsletter จดหมายแจ้ง, จดหมายข่าว
505 newspaper หนังสือพิมพ์, กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์
506 newsstand ร้านหรือแผงขายหนังสือพิมพ์เล็กๆ
507 nexus การเชื่อมต่อ, อนุกรมหรือกลุ่มที่ต่อเนื่องกัน, หัวใจสำคัญของเรื่อง
508 nice ดี, นิสัยดี, อ่อนโยน, สวย, สุภาพ, ประณีต, แน่นอน
509 nicely อย่างดี, อย่างสวยงาม, อย่างสุภาพ
510 nobility ความสง่างาม, ความสูงศักดิ์, ผู้ดี, ความมีคุณธรรมสูง
511 noble น่ายกย่อง, มีเกียรติ, สูงส่ง
512 noise เสียงดัง, เสียงรบกวน, ป่าวประกาศ, เผยแพร่
513 nominal เพียงในนาม, ตามที่เรียกกัน, พอเป็นพิธี, ซึ่งไม่สำคัญ
514 nominate ไม่พึงปรารถนา, น่ารังเกียจ
515 obedient เชื่อฟัง, ว่าง่าย
516 obey เชื่อฟัง, ทำตามคำสั่ง
517 object สิ่งของ, วัตถุ, เป้าหมาย, วัตถุประสงค์, คัดค้าน
518 objection การคัดค้าน, ไม่เห็นด้วย
519 objective อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง, ยุติธรรม
520 obligate ผูกมัด, มีพันธะะ, เป็นภาระหน้าที่, ให้คำมั่น
521 obligation สัญญา, ข้อผูกมัด, พันธะ, ภาระหน้าที่, เป็นหนี้บุญคุณ
522 obligatory ควรปฏิบัติตามหลักกฎหมาย, ควรปฏิบัติตามหลักศาสนา
523 obliging มีน้ำใจ, ที่ทำด้วยความเต็มใจ, อยากช่วยเหลือ, เป็นมิตร
524 obscure คลุมเครือ, มืดมัว, ไม่ชัดเจน
525 obscurity ความคลุมเครือ, ความไม่ชัดแจ้ง, ความไม่เป็นที่รู้จัก, ความไม่สำคัญ
526 observable น่าสังเกต, มองเห็นได้, เด่นชัด, ที่น่าจดจำ
527 observant ช่างสังเกต, ระวัง, ที่เชื่อฟัง, ผู้รักษาวินัย
528 observation การสังเกต, การเฝ้าดู, ความเห็น, ข้อมูล
529 observe สังเกต, วิจารณ์
530 obsolete ล้าสมัย, พ้นสมัย
531 obstacle อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง
532 obstruct ขัดขวาง, ขวางทาง
533 obtain ได้รับ, ได้มา
534 obvious ชัดเจน, เด่นชัด
535 obviously อย่างเห็นได้ชัด, อย่างเด่นชัด, อย่างไม่ต้องสงสัย
536 occasion โอกาส, จังหวะ, สาเหตุ
537 occasional เป็นครั้งเป็นคราว, ซึ่งใช้ในโอกาสพิเศษ, เฉพาะกาล, เฉพาะสมัย
538 occupancy การครอบครอง, การพำนักอาศัย, การมีถิ่นที่อยู่
539 occupant ผู้ครอบครอง, ผู้ที่อาศัยอยู่
540 occupation อาชีพ, งานประจำ, การครอบครอง
541 occupational เกี่ยวกับอาชีพ, เกี่ยวกับการงานที่ปฏิบัติ, เกี่ยวกับการครอบครอง
542 occupied ซึ่งยุ่งวุ่นวาย, ซึ่งติดธุระ, มีผู้ครอบครองแล้ว
543 occupy ครอบครอง, ดำรงตำแหน่ง
544 occur ปรากฎขึ้น, เกิดขึ้น, อุบัติขึ้น, มีอยู่, เข้ามาในจิตใจ
545 occurrence เหตุการณ์, เรื่องที่เกิดขึ้น
546 odd แปลกประหลาด, ผิดปกติ, เลขคี่, ที่เหลือเป็นเศษ, ไม่มีคู่, คร่าวๆ
547 of course เป็นธรรมดา, แน่ทีเดียว
548 offence การรุก, การกระทำผิด, ทำให้ขุ่นเคือง, การก้าวร้าว
549 offend กระทำผิด, ฝ่าฝืนกฎ, รุกราน, ทำให้ขุ่นเคือง
550 offense การกระทำผิด, การกระทำผิดกฎหมาย, การโจมตี, ความโกรธเคือง
551 offensive ซึ่งทำให้ไม่พอใจ, ก้าวร้าว, น่ารังเกียจ, การโจมตี
552 offer เสนอให้พิจารณา, อาสา
553 offering สิ่งที่เสนอให้, ของบูชา, เครื่องเส้น, ของขวัญ, การถวาย
554 office สำนักงาน, ที่ทำงาน, หน่วยงาน, ตำแหน่ง, หน้าที่
555 p.m. หลังเที่ยง, ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน
556 pace ก้าว, ฝีเท้า, อัตราการเดิน, อัตราการเคลื่อนไหว
557 pacify ทำให้สงบ, ปลอบขวัญ
558 pack หีบห่อ, มัด, ของจำนวนมาก, กลุ่ม, บรรจุ
559 package หีบห่อ, มัด, ภาชนะบรรจุ, ส่วนประกอบทั้งหมด
560 packed แน่น, แออัด, ซึ่งใส่ไว้จนเต็ม, ยัดเยียด
561 pact ข้อตกลง, สัญญา
562 pad เบาะ, รองด้วยเบาะ, เสริม, เดินช้าๆ, ที่พัก, เพิ่ม
563 page หน้าหนังสือ, หน้ากระดาษ, เรียกชื่อ, เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย
564 paint สี, การทาสี, วาดรูป, สีแต่งหน้า, ทาส
565 painting การทาสี, การวาดภาพ, ภาพวาด
566 pair เข้าคู่, เป็นคู่, คู่แต่งงาน, จับคู่
567 pallet เสื่อ, ที่นอนฟาง, เดือยกระตุ้นจักรหมุน, ตัวทำให้ฟันเฟืองหยุด
568 pamphlet หนังสือเล่มเล็กๆ, แผ่นพับ
569 panel บัญชีชื่อ, จัดเป็นคณะ, แผงหน้าปัด, ตกแต่ง, เบาะรองอานม้า
570 panorama ทัศนียภาพทั้งหมด, ภาพที่เห็นได้กว้างขวาง
571 paper กระดาษ, หนังสือพิมพ์, เอกสาร, รายงาน, สิ่งพิมพ์
572 paradigm ตัวอย่าง, การสาธิต, แบบจำลอง, แบบอย่าง
573 paragraph ย่อหน้า, ตอนหนึ่งของข้อความ, วรรค, เขียนบทความสั้น
574 parallel ขนาน, เสมอ, เทียบเท่า, คล้ายกัน, การเปรียบเทียบ
575 parallelogram รูปสีเหลี่ยมด้านขนาน, สี่เหลี่ยมรูปขนาน
576 parameter ตัวแปร, ปัจจัยที่กำหนด, เครื่องมือวัดหรือบันทึกโดยอัตโนมัติ
577 paramount สำคัญยิ่ง, สูงสุด, ซึ่งมีอำนาจสูงสุด, ผู้ปกครองชั้นสูงสุด
578 parcel พัสดุ, หีบห่อ, การแบ่งส่วน
579 parentage บรรพบุรุษ, แหล่งกำเนิด, ต้นตระกูล, ความเป็นพ่อแม่
580 parentheses วงเล็บ, นขลิขิต, ข้อความแทรกในวงเล็บ
581 park สวนสาธารณะ, วนอุทยาน, จอดรถ
582 part ส่วน, บริเวณ, หน้าที่, อัตราส่วน, แบ่งแยก
583 participate มีส่วนร่วม, เกี่ยวข้อง
584 participation การเข้าร่วม, การมีส่วนร่วม, การร่วมมือ
585 particular โดยเฉพาะ, พิเศษ, ไม่ธรรมดา, พิถีพิถัน
586 particularly โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,  โดยเจาะจง
587 partition ฉาก, ที่กั้น, การแบกแยก, เขตที่แบ่งออก
588 partner หุ้นส่วน, คู่สมรส, ผู้ร่วมมือ
589 partnership ห้างหุ้นส่วน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, พันธมิตร
590 part-time ซึ่งไม่เต็มเวลา, นอกเวลา
591 party พรรคพวก, หมู่คณะ, งานเลี้ยง, พรรคการเมือง
592 pass ผ่าน, ส่งผ่าน, การเปลี่ยน, สอบผ่าน, อนุมัติ
593 pass on เดินต่อไป, เคลื่อนต่อไป, จากไป, ตกทอดไปสู่
594 passage ทางเดิน, ทางผ่าน
595 qualification คุณสมบัติ, ข้อจำกัด
596 qualified มีคุณสมบัติ, มีคุณวุฒิเหมาะสม, มีสิทธิ, มีเงื่อนไข
597 qualify มีคุณสมบัติเหมาะสม
598 quality คุณภาพ, เนื้อหา
599 quantity ปริมาณ, จำนวน
600 quarter หนึ่งใน 4 ส่วน, ย่าน, แถบ
601 quarterly ซึ่งเกิดขึ้นทุก 3 เดือน, ทุก 3 เดือนหรือ 4 ครั้งใน 1 ปี
602 quest สืบหา, แสวงหา, การสำรวจ, การสืบค้น
603 question คำถาม, ข้อสงสัย, ประเด็นปัญหา
604 questionnaire แบบสอบถาม
605 queue แถว, คิว, หางเปีย
606 quick รวดเร็ว, ทันทีทันใด, ที่ว่องไว,  รีบร้อน
607 quickly อย่างรวดเร็ว, ฉับพลัน, โดยทันที
608 quickness ความเร็ว
609 quiet เงียบ, สงบ, ไม่เสแสร้ง
610 quietness ความเงียบ, ความสงบ
611 quite ทั้งหมด, อย่างแท้จริง, ค่อนข้างจะ
612 quota ส่วนแบ่ง, ส่วนที่กำหนดให้, จำนวนที่แบ่งสรร
613 quotation สิ่งที่อ้างอิงถึง, คำอ้างอิง, ราคาปัจจุบัน, ราคาตลาด
614 quote อ้างอิง, อ้างมาจากหนังสือ, อ้างคำพูด, คัดลอกจาก, แจ้งราคา
615 quotient ผลหาร, ผลลัพธ์ที่ได้จากการหาร
616 rage ความเดือดดาล, ความคลั่งไคล้, แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว, โหมกระหน่ำ
617 railing ราวลูกกรง, ราวบันได, ความคับแค้นใจ
618 railroad ทางรถไฟ, ระบบทางรถไฟ, ส่งไปอย่างเร็วๆลวกๆ, ผลักดันอย่างเร่งรีบ
619 raise ยกขึ้น, เพิ่มขึ้น, กระตุ้น, เลี้ยงดู
620 raising การเพิ่มขึ้น
621 rampart เชิงเทิน, กำแพงดินสำหรับป้องกัน, ปราการ, ป้อม
622 randomly อย่างไร้แบบแผน
623 range ระยะ, ลำดับ, ขอบเขต
624 rank ตำแหน่ง, ยศ, แถว
625 ranking อาวุโส, เป็นที่เคารพนับถืออย่างมาก, มีตำแหน่งหน้าที่เฉพาะ
626 rapidly อย่างรวดเร็ว, อย่างฉับไว, โดยเร็ว
627 rarely นานๆ ครั้ง, อย่างหายาก, ไม่บ่อย, ไม่ค่อยมี
628 rate อัตรา, อัตราความเร็ว, ตีราคา, ประเมินค่า, จัดลำดับ
629 rather ค่อนข้างจะ, มากกว่า, ในทางตรงกันข้าม
630 ration การปันส่วน, การแบ่งสรร
631 rational มีเหตุผล,  รู้จักเหตุผล, เข้าใจเหตุผล
632 rationale คำชี้แจงเหตุผล, พื้นฐานของเหตุผล, เหตุผลอันสมควร
633 reach ไปถึง, บรรลุ, ยื่น, ติดต่อสื่อสาร, การบรรลุผลสำเร็จ
634 reach out ยื่นออกไป, พยายามชักจูง
635 react ตอบสนอง, แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ, ต่อต้าน, ปฏิกิริยาทางเคมี
636 reaction การตอบสนอง, ปฏิกริยาสะท้อนกลับ
637 readership จำนวนผู้อ่านทั้งหมด, หน้าที่ฐานะหรืออาชีพของผู้อ่าน, ตำแหน่งอาจารย์หรือผู้บรรยาย
638 readiness ความพร้อมเพรียง, การเตรียมพร้อม, ความเต็มใจ, ความยินยอม
639 ready พร้อม, เตรียมพร้อม, เสร็จ, รวดเร็ว, ทันที
640 real แท้จริง, มีตัวตน, จริงใจ
641 realization การทำให้เป็นจริง, การเข้าใจอย่างแท้จริง, การสำนึก, ความตระหนัก
642 realize ตระหนัก, เข้าใจ
643 really จริงๆ, โดยแท้จริง
644 reap เก็บเกี่ยว, เก็บเกี่ยวข้าว, รับผลตอบแทน
645 rear ข้างหลัง, กองหลัง, บั้นท้าย, เลี้ยงดู, เพาะปลูก
646 rearrange จัดใหม่, ปรับปรุง, จัดเตรียมใหม่
647 reason เหตุผล, สติ
648 reasonable มีเหตุมีผล, เหมาะสม
649 reasonably อย่างมีเหตุผล, อย่างสมเหตุสมผล
650 rebate เงินคืน, ส่วนลด, หักคืน, เงินที่ต้องจ่ายคืนมา
651 rebound กระโดดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง, สะท้อนกลับ, ดีดกลับ, ตอบสนอง
652 rebuild ซ่อมแซม, สร้างใหม่, ปรับปรุงใหม่, ทำให้คืนสภาพเดิม
653 rebuke ดุ, ต่อว่า, ประณาม, ตำหนิ, ว่ากล่าว
654 recant ปฎิเสธ, ถอนคำ, ถอนกลับ
655 recap ปะยางรถ, ยางรถที่ได้รับการปะ
656 sac ถุง, ส่วนที่คล้ายถุง, กระเพาะ
657 sad เสียใจ, เศร้า, สลดใจ, มืดมัว, หม่น
658 safe ปลอดภัย, มั่นคง, ซึ่งได้รับการปกป้อง, ตู้นิรภัย
659 safeguard เครื่องป้องกัน, สิ่งป้องกัน, ผู้คุ้มกัน, อารักขา
660 safety ความปลอดภัย, อุปกรณ์ป้องกันภัย, เครื่องป้องกัน, ถุงยางคุมกำเนิด
661 sail ใบเรือ, ปีกกังหัน, การแล่นเรือ,  เดินเรือ
662 sailing การเดินเรือ, วิธีการเดินเรือ, ซึ่งแล่นเรือ
663 salary เงินเดือน, ค่าจ้างรายเดือน
664 sale การขาย, การประมูล, ปริมาณที่ขายได้, การขายลดราคา
665 sales เกี่ยวกับการขาย, ยอดการขาย, รายได้จากการขาย
666 salesman พนักงานขาย, คนขายของ, พนักงานขายชาย
667 salient สำคัญที่สุด, โดดเด่น, สะดุดตา, ส่วนที่ยื่นออกมา
668 salvage การกู้ภัย, การกอบกู้, ทรัพย์สินที่กู้ให้พ้นภัย, กู้เรือ
669 sample ตัวอย่าง, ทดลอง
670 sanction การอนุมัติ, การอนุญาตเป็นทางการ, การสนับสนุน, การช่วยเหลือ, ลงโทษ
671 sane มีสุขภาพจิตดี, มีเหตุผล, มีจิตปกติ, มีสติ
672 sanitary เกี่ยวกับสุขภาพ, เกี่ยวกับอนามัย, ถูกสุขลักษณะ, สะอาด
673 satiated เต็มอิ่ม, อิ่มแปล้, อิ่มจนเอียน, ซึ่งพอใจมากจนเบื่อ
674 satisfaction ความพอใจ
675 satisfied พอใจ, มั่นใจ, แน่ใจ, ซึ่งชำระหนี้
676 satisfy ทำให้พอใจ, ทำให้แน่ใจ
677 savanna ที่ราบทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ในเขตร้อน
678 save ช่วยชีวิต, ประหยัด,  เก็บรักษา, ป้องกัน
679 savings เงินออม, เงินสะสม, ของที่ประหยัดไว้
680 savvy ความสามารถ, ความเข้าใจ, ความรอบรู้, ฉลาด, ความเชี่ยวชาญ
681 saw เลื่อย, ตัดด้วยเลื่อย, สุภาษิตโบราณ, คติพจน์
682 say พูด, กล่าว, บอก, แสดงความเห็น, คาดเดา
683 saying คำพูด, คำกล่าว, คำเล่าลือ, คติพจน์, สุภาษิต
684 scale ตราชั่ง, เครื่องชั่ง, อัตรา, ระดับ, ระบบการวัด
685 scan ตรวจอย่างละเอียด, ตรวจตรา,  อ่านผ่านๆ, ปรากฏภาพ
686 scarcely อย่างขาดแคลน, อย่างไม่เพียงพอ, หายาก, แทบจะไม่
687 scarcity ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ, การมีน้อย, การหายาก
688 scatter กระจัดกระจาย, โปรย, หว่าน, ทำให้แสงหรือรังสีหักเห
689 scatterbrained ไม่รอบคอบ, เลินเล่อ, ประมาท, มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น
690 scattered กระจัดกระจาย, ไม่เป็นระเบียบ
691 scene ฉาก, เหตุการณ์, ทิวทัศน์
692 scenery ทิวทัศน์, ภาพภูมิประเทศ, ฉากบนเวที, สิ่งแวดล้อม
693 schedule กำหนดการ, ตารางรายการ, กำหนดเวลา
694 scheme แผนผัง, แบบแผน, โครงการ, แผนการ, รายการ
695 science วิทยาศาสตร์, ความรู้ที่ได้จากการสังเกต ค้นคว้าและทดลอง
696 table โต๊ะ, ตารางรายการ
697 tackle จับคนที่พาลูกมือวิ่งในกีฬารักบี้ล, เข้าแย่งลูก, ผู้กำกับเส้น, จัดการแก้ปัญหา
698 tactic ยุทธวิธี, หนทาง, นโยบาย, กลยุทธ์
699 tag แถบป้ายบอกข้อมูล, แถบป้ายราคา, คำลงท้าย, ติดป้าย
700 tailor ช่างตัดเสื้อ, ตัดเสื้อ, ปรับปรุง
701 take เอามา, หยิบ, ได้รับ, ชนะ, เดินทางโดย, ปฏิบัติ
702 take after เหมือน, คล้าย, เจริญรอยตาม, ไล่ตาม
703 take away เอาออก, ออกจาก, ย้ายออกไป, ยับยั้ง, ห่ออาหารกลับ
704 take in นำเข้าไป, สูดอากาศ, ได้รับเข้ามา, ใส่ลงใน, หลอกลวง
705 take off ถอดออก, ปลด, หยุดงาน
706 take out เคลื่อนย้าย, ดึงออก, ตัดทอน, ซื้อกลับบ้าน, นัดหมาย
707 take over เข้าควบคุม, เข้ารับตำแหน่งต่อ, แทนที่, นำไปยัง, ใช้เวลากับ
708 take up เริ่มทำ, ใช้ให้หมดไป, ย้ายไป, ช่วยเหลือ, ซึมซับ, นำขึ้น
709 talent ความสามารถพิเศษ, พรสวรรค์
710 talk พูด, สนทนา, เจรจา, ปราศรัย, บรรยาย
711 talk about ปรึกษาหารือ, พูดคุยเกี่ยวกับ
712 talkative ขี้คุย, ช่างคุย, ชอบเจรจา, พูดมาก
713 tall สูง, มากมาย, งาม, เหลือเชื่อ, โอ้อวด
714 tally ไม้เครื่องหมาย, ป้ายเครื่องหมาย, การบันทึกจำนวน, ตรวจนับ, ตรงกัน
715 tame เชื่อง, อ่อนน้อม, ขี้ขลาด, ควบคุม, เพาะปลูก
716 tangible สัมผัสได้, ชัดเจน, จับต้องได้, เป็นตัวเป็นตน
717 tank ถัง, รถถัง, บ่อน้ำ, ทะเลสาบ
718 tantamount เท่ากับ, พอๆ กับ, ประหนึ่งเป็น, มีความสำคัญเท่ากับ
719 tar น้ำมันดิน, น้ำมันราดยางถนน, สารเสพย์ติดที่ใส่ในบุหรี่, ชาวเรือ
720 tardily ช้ากว่ากำหนด, อย่างเชื่องช้า, อย่างอืดอาด, อย่างชักช้า
721 tardy ชักช้า, อืดอาด, ล่าช้า
722 target เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย
723 task งานหนัก, ภารกิจ
724 taste หยอกล้อ, ยั่วเย้า
725 tasty มีรสดี, มีรสนิยมดี, รสอร่อย
726 taut ตึง, พันแน่น, ตึงเครียด, เข้มงวด, เป็นระเบียบเรียบร้อย
727 tax ภาษี, ภาระหน้าที่, จัดเก็บภาษี, ประณาม, ตำหนิ
728 taxable ต้องเสียภาษี, พึงชำระภาษี, บุคคลหรือทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
729 taxi รถแท็กซี่, รถรับจ้าง, เคลื่อนไปตามลานบินหรือลานน้ำ
730 teach สอน, ให้การศึกษา, อบรม
731 teacher ผู้สอน, ครู, อาจารย์, สิ่งที่ทำให้ได้เรียนรู้
732 teaching การสอน, อาชีพครู, เรื่องที่สอน, สิ่งที่สอน
733 team คณะทำงาน, จัดกลุ่ม, ประสานกัน, ชุดนักกีฬา
734 technical ทางทฤษฎี, ตามหลักวิชา, เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง
735 technician ผู้ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการ, ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน, นายช่าง
736 ultimately ท้ายที่สุด, ตอนสุดท้าย, ในที่สุด
737 unable ซึ่งไม่สามารถ
738 unavoidable ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, แน่นอน, ยกเลิกไม่ได้, อยู่ในภาวะจำยอม
739 unavoidably อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
740 unbearable ทนไม่ได้, ซึ่งเหลือทน, รับไม่ได้, อึดอัดใจ
741 unbelievable ไม่น่าเชื่อถือ, ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้, เหลือเชื่อ, ที่สุด
742 unbending ไม่อ่อน, ไม่ย่อท้อ, ไม่ลดถอย, ดื้อรั้น, ไม่ยอมลดละ
743 unbiased ไม่ลำเอียง, ซึ่งเที่ยงตรง, ไม่มีอคติ, ตรงไปตรงมา
744 uncertain ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ, ไม่มีความเชื่อมั่น
745 uncertainty ความไม่แน่นอน, ความไม่แน่ใจ, ความลังเล, ความคลุมเครือ
746 unconventional ไม่เป็นไปตามกฎทั่วไป, ที่ผิดแปลกไปจากเดิม, ที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนของสังคม
747 uncover เปิดเผย, เปิดออก, เปิดโปง, เปิดหมวก
748 under ภายใต้, ข้างล่าง, ต่ำกว่า, น้อยกว่า, รองลงมา
749 undercut ตัดราคา, ลดอำนาจ, ตัดส่วนล่าง
750 underestimate ประเมินค่าต่ำไป, การดูถูก, การเหยียดหยาม
751 underline ขีดเส้นใต้, คำอธิบายใต้ภาพ, เน้นความสำคัญ
752 undermine ทำให้กร่อน, ทำให้อ่อนแอ
753 underneath ซึ่งอยู่ภายใต้, ข้างล่าง, อยู่ข้างใต้, ซ่อนเร้น
754 understand เข้าใจ, รู้เรื่อง, ยอมรับว่าเป็นความจริง, เห็นอกเห็นใจ
755 understanding ความเข้าใจ, ข้อตกลง
756 undertake เข้าทำ, ดำเนินการ, สัญญา, รับภาระ, รับรอง
757 undertaking การดำเนินการ, ภาระหน้าที่, กิจการ, ข้อผูกพัน, การจัดงานศพ
758 underwrite เขียนข้างใต้, เขียนข้างท้าย, รับประกัน, เห็นด้วย
759 undisguised ไม่ได้ปลอมแปลง, ไม่ได้ซ่อนเร้น, ไม่ได้อำพราง, ซึ่งไม่ปิดบัง
760 unfair ไม่ยุติธรรม, ไม่สมควร, ไม่เป็นธรรม, ไม่ถูกต้อง
761 unfamiliar ซึ่งไม่คุ้นเคย, ซึ่งแปลกหน้า, ไม่สนิทสนม, ไม่รู้
762 unforeseen คาดไม่ถึง, นึกไม่ถึง ,ที่ผิดคาด, ฉับพลัน
763 unfortunately โชคไม่ดี, น่าเสียดาย
764 unfriendly ไม่เป็นมิตร, มุ่งร้าย, มีอคติ, ไม่ราบรื่น
765 unify ทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, รวมกัน, ทำให้เป็นแบบเดียวกัน, ทำให้สอดคล้องกัน
766 unimportant ไม่สำคัญ, ขี้ปะติ๋ว
767 uninterrupted ไม่ขาดสาย, เรื่อยไป
768 union การรวมกัน, ความสามัคคี, สหภาพ, การจับคู่, การสมรส
769 unique เป็นหนึ่งเดียว, เป็นพิเศษ
770 unit หน่วย, กลุ่มคน, จำนวนเฉพาะ, หน่วยกิต, บท
771 unite ทำให้รวมกัน, สามัคคี, สมรสกัน, เชื่อมเข้าไว้ด้วยกัน
772 unity ความเป็นเอกภาพ, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, จำนวนหนึ่งหน่วย
773 universal เป็นสากล
774 universe จักรวาล, สิ่งทั้งมวล, สากล, เอกภาพ
775 unkind ไม่ปรานี, ไม่เมตตา, โหดร้าย, รุนแรง
776 vacancy ตำแหน่งว่าง, ความว่างเปล่า, ที่ว่าง
777 vacant ว่าง, ไม่เต็ม, เหม่อลอย
778 vacate ทำให้ว่าง, ออกจาก, ย้าย, ออกจากงาน, ทำให้ไม่มีผลตามกฎหมาย
779 vacation พักผ่อน
780 vaccinate ฉีดวัคซีน, ฉีดภูมิคุ้มกัน, ปลูกฝี
781 vacillate เปลี่ยนแปลง, หวั่นไหว, เปลี่ยนใจง่าย, แกว่งไปมา
782 vacillation ความไม่แน่นอน, ความรวนเร, ความไม่เด็ดขาด
783 vague คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน
784 vagueness ความคลุมเครือ, ความไม่แน่นอน, ความไม่ชัดเจน
785 valid มีเหตุผล, ชอบด้วยกฎหมาย
786 valise กระเป๋าถือเล็กๆ, กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก
787 valuable มีคุณค่า, สำคัญ, มีประโยชน์มาก
788 value คุณค่า, ราคา
789 van รถตู้, รถขนสินค้า, กองหน้า, กองกำลังส่วนหน้า
790 variant เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, แปรปรวน, คลาดเคลื่อน, ต่างจากปกติ
791 variation การเปลี่ยนแปลง, การผันแปร, การแปรปรวน, ความแตกต่าง
792 varied แตกต่างกัน, หลากหลาย, เปลี่ยนแปลง, ผันแปร
793 variety ความหลากหลาย, ความแตกต่างกัน, ประเภทต่างๆ
794 various หลากหลาย, สารพัด
795 vary เปลี่ยนแปลง, แปรปรวน, ผันแปร, แตกต่าง, ทำให้หลากหลาย
796 vat กะทะ, ถังใหญ่, หม้อขนาดใหญ่, ภาชนะขนาดใหญ่
797 vegetable ผัก, พืชผัก, บุคคลที่น่าเบื่อหน่าย, ชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย
798 vegetarian มังสวิรัติ, ไม่กินเนื้อ
799 vehicle ยานพาหนะ, ล้อเลื่อน, สิ่งขับเคลื่อน, สื่อนำ
800 veil ผ้าคลุมหน้า, ผ้าโพกหัวของนักบวชหญิง, สิ่งปกคลุม, เครื่องบัง
801 velocity ความเร็ว, ความรวดเร็ว, อัตราความเร็ว, ฝีเท้า
802 vend จำหน่าย, ขาย, ขายเร่, ค้าขาย
803 vending machine เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ, ตู้ขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ
804 vendor ผู้ขาย, ผู้จำหน่าย
805 vent ช่องลม, ช่องขับถ่าย, การระบายอารมณ์, การเปล่งเสียง
806 venture การเสี่ยงภัย, ผจญภัย
807 veracity การพูดแต่ความจริง, ความถูกต้อง, ความซื่อตรง, ความแม่นยำ
808 verify พิสูจน์ความจริง, ตรวจสอบ
809 versatile มีประโยชน์หลายอย่าง, สามารถปรับตัวได้ง่าย, มีความสามารถรอบตัว, อเนกประสงค์
810 version เรื่องราว, เรื่องเล่า, ฉบับ, ชุด, บทแปล
811 very มาก, อย่างยิ่ง, แท้จริง, โดยสิ้นเชิง, เพียงเท่านั้น
812 very well ดีแล้ว, ดีมาก
813 vessel เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่, ภาชนะใส่ของเหลว, ท่อ, หลอด
814 via โดยทาง, โดยเส้นทาง, ด้วยวิธีการ
815 viable ซึ่งใช้การได้, ซึ่งประสบผลสำเร็จได้, ซึ่งรอดอยู่ได้, ทำงานได้
816 wage ค่าจ้าง, เงินเดือน, ค่าแรง
817 wait คอย, รอคอย, หวัง, รอ, ทำงานเป็นบริกร
818 waiter ผู้คอย, ผู้รับใช้, บริกรชาย, ถาดใส่ถ้วยชาม
819 waitress พนักงานหญิงรับใช้, บริกรหญิง
820 wake ตื่นนอน, ปลุกให้ตื่น, ทำให้รับรู้, เฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี
821 walk เดิน, ดำเนินวิถีชีวิต, ระยะที่เดิน, ท่าทางการเดิน,
822 walkway ทางเดินเท้า,  ทางเท้า
823 wallet กระเป๋าใส่ธนบัตร, ถุงหนังเล็กๆสำหรับ ใส่เครื่องมือ, ย่ามเดินทาง
824 wallpaper กระดาษบุผนัง, ภาพกราฟฟิกที่เป็นพื้นบนจอคอมพิวเตอร์
825 want ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน
826 ware สินค้า, เครื่องใช้, ภาชนะ, เครื่องปั้นดินเผา
827 warehouse โกดัง, คลังสินค้า, ร้านขายของขนาดใหญ่
828 warmly อย่างอบอุ่น, อย่างเป็นมิตร, อย่างรักใคร่
829 warn อบอุ่น, มีมิตรไมตรี, มีชีวิตชีวา, เห็นอกเห็นใจ
830 warning สัญญาณเตือนถึงเหตุร้าย, คำเตือน, ซึ่งเตือนให้ระวัง
831 warranty การรับรอง, การค้ำประกัน, การอนุญาต, ข้อพิสูจน์
832 wary ระมัดระวัง, ระวังตัว, คอยเฝ้าดู, รอบคอบ
833 waste ไม่ได้ใช้ประโยชน์, สูญเปล่า
834 wasteful เปล่าประโยชน์, สูญเปล่า, สิ้นเปลือง, ฟุ่มเฟือย
835 watch นาฬิกาข้อมือ, เฝ้าดู, จ้องมอง, รอคอย
836 watershed สันปันน้ำ, บริเวณลุ่มน้ำ, เส้นเขตแบ่ง, จุดผกผัน
837 watery เกี่ยวกับน้ำ, เต็มไปด้วยน้ำ, เปียก, มีน้ำตาคลอ
838 waver แกว่งไปมา, โอนเอนไปมา, วอกแวก, ไม่มั่นคง
839 way ทาง, ระยะทาง, วิธีหรือแนวทาง, รูปแบบ,  วิถีชีวิต
840 weak อ่อนแอ, อ่อนลง, ขาดแคลน, จาง, แพ้ง่าย
841 weaken ทำให้อ่อน, ทำให้อ่อนแอ, ทรุดโทรม, เปราะบาง
842 weakness ความอ่อนแอ, จุดอ่อน, ความไม่มีสมรรถภาพ, ข้อบกพร่อง
843 wealth ความมั่งมี, ความร่ำรวย, มูลค่าของทรัพย์สิน
844 wealthy มั่งคั่ง, มากมาย, ร่ำรวย, อุดมสมบูรณ์
845 weapon อาวุธ
846 weatherman ผู้พยากรณ์อากาศ, ผู้รายงานสภาพดินฟ้าอากาศ
847 weave ถักทอ, สาน,ถัก, ร้อย, เรียบเรียง, แกว่งไกว
848 weekly รายสัปดาห์, ทุกสัปดาห์
849 weigh ชั่งน้ำหนัก, หนัก, ถ่วง, ประเมิน, มีความสำคัญ
850 weight น้ำหนัก, ความหนัก, มวล, เป็นภาระ, มีอคติ
851 well ดี, เรียบร้อย, สบาย, เป็นที่พอใจ, อย่างชำนาญ, อย่างแน่นอน
852 well-informed รู้ข่าวดี, มีความรู้กว้างขวาง, พหูสูตร
853 well-known มีชื่อเสียงดี, เป็นที่รู้จักกันทั่วไป, คุ้นเคย, เลื่องลือ
854 well-timed ถูกเวลา, เหมาะกับกาลเวลา, ได้จังหวะ
855 whereas ในทางตรงกันข้าม, ในกรณีที่, ด้วยเหตุที่, อย่างไรก็ตาม, แต่ทว่า
856 xerox ถ่ายเอกสาร, ทำสำเนาเอกสาร
857 xmas คริสต์มาส
858 x-ray รังสีเอ็กซ์, ภาพเอ็กซ์เรย์, ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์
859 yard ลาน, สนาม
860 yearly ประจำปี, ปีละครั้ง
861 yet ขณะนี้, ยังคง, นอกจากนั้น, แม้กระนั้น, ยิ่งกว่านั้น
862 yield ให้ผล, ผลลัพธ์, การยินยอม, ยอมแพ้, ผลผลิต
863 zeal ความกระตือรือร้นเกินไป, ความเร่าร้อน, มีใจจดจ่อ
864 zealous กระตือรือร้น, คลั่ง
865 zone พื้นที่, บริเวณ, แถบ

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com