วิธีคลิกใช้ไฮไลท์ดิกบนหน้าเว็บ e4thai.com

 ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎

วิธีคลิกใช้ไฮไลท์ดิกบนหน้าเว็บ e4thai.com
【1】ไฮไลท์คำศัพท์
【2】 คลิก Definition (→ คลิก หมายเลข  1111111111111111122222222222222222222 333333333333333333333... ตามต้องการ)     
【3】 อ่านโฟเนติกส์ , ดูความหมาย, คำแปล, ประโยคตัวอย่าง
 ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎