Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

โปรแกรมคำศัพท์เตรียมสอบ TOEIC โดย อ.ยุทธนา

toeic865words

สวัสดีครับ
     วันนี้ผมขอแนะนำโปรแกรมคำศัพท์ใหม่ของ อ. ยุทธนา คือ → โปรแกรมคำศัพท์เตรียมสอบ TOEIC
     ศัพท์ TOEIC ในโปรแกรม เป็นศัพท์ที่ออกสอบบ่อย ๆ ประมาณ 800 คำ พร้อมคำแปลไทย คลิกดู 
     ผมลองนำคำศัพท์ 800 คำนี้ไปเช็กกับเว็บ → The Oxford Text Checker  เว็บก็โชว์ว่า เป็นศัพท์พื้นฐาน(ตัวสีดำ) 62 % ส่วนอีก 38 %(ตัวสีแดง) เป็นศัพท์ยากหน่อย → คลิกดู 
     นี่แสดงว่าศัพท์ชุดนี้เหมาะมาก ทั้งสำหรับท่านที่จะเตรียมตัวเข้าสอบ TOEIC และท่านที่ไม่ได้เข้าสอบ เพราะศัพท์มีทั้งยากและง่ายปนกัน ประมาณว่า เป็นศัพท์พื้นฐาน 2 ส่วน และศัพท์ก้าวหน้าขึ้นไปหน่อยอีก 1 ส่วน
     ผมเองไล่ดูแล้วตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้าย ขอบอกท่านผู้อ่านเลยว่า ฝึกกับศัพท์ชุดนี้คุ้มค่าครับ เพราะเป็นศัพท์ที่เจอบ่อย-ใช้บ่อย และโปรแกรมคำศัพท์ของ อ.ยุทธนา ก็จะช่วยท่านฝึกได้เป็นอย่างดี
     อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านต้องการสิ่งที่เนื้อหาของโปรแกรมไม่มี คือ [1] คำจำกัดความที่เป็นภาษาอังกฤษ และ [2] ประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ ท่านก็เข้าไปฝึกได้ที่นี่ครับ → คลิกดู
พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com