ทีเด็ดพิชิต Grammar

 tidetทีเด็ดพิชิต Grammar เป็นตำราไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับผู้เตรียมตัวสอบเข้าศึ๋กษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถาบันใดก็ตาม เนื้อหาของตำราเล่มนี้จะครอบคลุมไวยากรณ์ตั้งแต่ระดับ basic ไปจนถึงระดับ advanced มีบทวิเคราะห์ข้อสอบในรูปแบบต่างๆ ของทุกมหาวิทยาลัย พร้อมทีเด็ดหรือเทคนิคในการทำข้อสอบมากมาย เพื่อเพิ่มประสบการณ์เสมือนอยู่ในสนามสอบจริง
【1】ลิงก์ที่มา ดาวน์โหลด โดย BIT Torrent → คลิก 
【2】ซื้อที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ → คลิก 
【3】ดาวน์โหลด pdf   →  คลิก