ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มเอกสารราชการ

officialtran

♥ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ♥
♦ ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มเอกสารราชการ
▬► http://www.consular.go.th/main/th/form/1421 
♦ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปล
▬► http://www.consular.go.th/main/th/form/1615