หลายคลิป-หลาย eBook พูดอังกฤษทางโทรศัพท์

telephone eng

 ♦ คลิป ฝึกฟัง- ฝึกพูด ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์
ลองฝึกหลาย ๆ แบบ บางคลิปอาจจะมีศัพท์-วลี-ประโยค ซึ่งตรงกับที่ตัวเราหรือบริษัทของเราใช้งานจริง ๆ
【1】→ http://tinyurl.com/l6lzu69 
【2】→ http://tinyurl.com/mc737m6 
♦ แถม eBook หลายเล่ม พูดอังกฤษทางโทรศัพท์

       → http://tinyurl.com/mn3etyj