สนทนาภาษาอังกฤษ 100 บทเรียน + ดาวน์โหลดไฟล์

 100lesson

【1】สนทนาภาษาอังกฤษ 100 บทเรียน
http://www.goethe-verlag.com/book2/TH/THEM/THEM002.HTM 

และ ดาวน์โหลด eBook PDF →  http://tinyurl.com/l7vlxgf

【2】ศัพท์
http://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/TH/THEM/THEM.HTM 
【3】ดาวน์โหลดไฟล์เสียง 100 บทเรียน [ไทย → อังกฤษ ]

http://www.linguafree.com/book2/TH/THEM/THEM-all.zip  หรือ คลิกที่นี่ 92 MB
【4】ดาวน์โหลดไฟล์เสียง 100 บทเรียน [อังกฤษ ]

http://www.50languages.com/_1language/EMEM.ZIP หรือ คลิกที่นี่ 62 MB

【5】ใช้กับ Android

→ → https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goethe.th