เรียนภาษาอังกฤษกับ ไฟล์เก่า BBC News ภาคภาษาไทย

BBCThai.com

สวัสดีครับ

BBC News ภาคภาษาไทย ออกอากาศ ระหว่าง ค.ศ.1941 – 2006 แต่ไฟล์เก่าที่เก็บไว้ที่เว็บ หลายไฟล์ยังมีประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาอังกฤษ ลองเข้าไปดูซีครับ

ที่นี่: http://www.bbc.co.uk/thai/learningenglish/

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.