เที่ยวเมืองโบราณ

isan5

สวัสดีครับ
       เมื่อวันแรงงานที่ผ่านมาผมไปเที่ยวเมืองโบราณที่บางปูสมุทรปราการ ไปเที่ยวครั้งก่อนนานแล้ว ครั้งนี้มีหลายอย่างมากขึ้นและดีขึ้นน่าดู ท่านลองเข้าไปหารายละเอียดและดูภาพสวย ๆ ที่เว็บไซต์ก่อนก็ได้
http://www.ancientcitygroup.net/ancientsiam/th/home/  


 ห้องภาพ – Gallery

→  ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก | ภาคอีสาน ส่วนรังสรรค์ อื่นๆ

 ถ้าโลกนี้คือละคร เมืองโบราณก็คือฉากที่จะช่วยให้คุณสามารถจินตนาการถึงอดีตของสยาม กล้องถ่ายรูปเป็นเพียงอุปกรณ์ที่จะนำพา และเติมเต็ม ความสร้างสรรค์ของตัวคุณเอง ห้องภาพเมืองโบราณขอนำเสนอภาพถ่ายของเมืองโบราณ ที่อาจจะช่วยเติมเต็มความฝัน และจินตนาการ ในบางมุมบางด้าน
→ CENTRAL NORTH SOUTH EAST | NORTH-EAST RE-CREATION OTHER

 If the world is simply a threatre, the Ancient City is hence a scene that facilitates your imagination of Siam's past days. Camera is just an instrument that can lead to and fulfill the creativity within you. The Ancient City proudly presents the photos of the Ancient City which help replenish dreams and fantasy in some aspects. 


 ยุคสมัยทางศิลปะ – Historical Timeline

ภาษาไทย → http://www.ancientcitygroup.net/ancientsiam/th/historical-timeline/ 
ภาษาอังกฤษ→ http://www.ancientcitygroup.net/ancientsiam/en/historical-timeline/ 


         มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษและขอพูด คือผมเห็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลายแห่งในเมืองไทย มีป้ายข้อมูลพื้นฐานให้นักท่องเที่ยวอ่านเป็นภาษาไทยและอังกฤษ เมื่อเที่ยวเมืองโบราณและอ่านป้ายภาษาอังกฤษที่ติดไว้ ผมรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยว่า หน่วยราชการไทยใด ๆ ก็ตามที่รับผิดชอบในการทำข้อมูลบนป้าย ควรขอไปศึกษาดูงานเรื่องนี้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบของเมืองโบราณ บางทีอาจจะช่วยปรับปรุงงานเขียนป้ายข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่รับผิดชอบให้ดีขึ้น ทั้งด้านข้อมูลและการใช้ศัพท์สำนวนภาษาบนป้าย

009 2

พิพัฒน์
https://www.facebook.com/En4Th