บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ฉบับง่ายๆใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ฉบับง่ายๆใช้ได้ในชีวิตประจำวัน - ภาษาอังกฤษออนไลน์

❝บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ฉบับง่ายๆใช้ได้ในชีวิตประจำวัน❞
มีทั้งหมด 5 ชุด, ทุกประโยคที่สอน มีคำอ่านไทย, คำแปลไทย, และปุ่มให้คลิกฟังเสียงเพื่อฝึกพูดตาม
น่าสนใจทีเดียวครับ
http://tinyurl.com/p9wf74l