Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษา Verb พื้นฐาน 431 คำ อย่างลึกซึ้ง

 สวัสดีครับ

     การรู้จักศัพท์เพียง "คำศัพท์+คำแปล" นั้นน้อยเกินไป ควรรู้ให้ใกล้ชิด คุ้นเคย และลึกซึ้งยิ่งกว่านี้ ซึ่งทำได้โดยมีกิจกรรมทำร่วมกับศัพท์ ยิ่งมาก-ยิ่งดี
       ยกตัวอย่างเช่น ที่ลิงก์นี้มี Verb พื้นฐาน 1000 คำ ซึ่งมีประโยชน์มากในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ แต่ผมดูแล้ว ที่ขอแนะนำให้ท่านฝึกก่อนก็มีเพียง 431 คำ คือคำแรก is ถึงคำว่า wrap
http://www.talkenglish.com/vocabulary/top-1000-verbs.aspx 
      วิธีฝึกให้คุ้นเคยสนิทสนมกับ verb พวกนี้
【1】 อันดับแรก ผมหาคำแปลภาษาไทยให้ก่อน มีอยู่ 2 ลิงก์
ลิงก์ที่ 1: เมื่อเข้าไปแล้วให้ ดับเบิ้ลคลิกหรือไฮไลท์คำศัพท์, →คลิก Definition, เพื่อดูคำแปลและประโยคตัวอย่าง
คลิก 
ลิงก์ที่ 2: ดูคำแปลที่เป็น verb, เขาให้ไว้เยอะ ดูบรรทัดต้น ๆ ก็น่าจะพอ
คลิก 
【2】 ลำดับต่อไป ผมนำ verb ทั้ง 431 คำนี้โยงเป็นลิงก์เข้ากับ Oxford Dictionary ท่านเพียงดับเบิ้ลคลิก verb ที่ท่านจะศึกษา มันก็จะแสดงผลจากดิก Oxford ในนั้นมีไอคอนรูปลำโพงให้คลิกฟังเสียงอ่านและฝึกออกเสียงตาม, ให้ท่านอ่านคำจำกัดความ, อ่านประโยคตัวอย่าง, และอ่านรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับ verb ตรงนี้ท่านจะคุ้นเคยกับ verb มากขึ้นอีกเยอะ
คลิก 
【3】 ลำดับสุดท้าย ท่านเข้าไปที่ลิงก์นี้, คลิก Verb ที่ท่านต้องการฝึก,
http://www.talkenglish.com/vocabulary/top-1000-verbs.aspx 
สมมุติว่า ท่านคลิกคำว่า  want 
ก็จะมีปุ่มให้ท่านคลิกเพื่อฝึก 6 ปุ่ม (ตามภาพ) ดังนี้
 How to UseWant with Example Sentences
1. คลิก ► เพื่อฟังการออกเสียง verb และฝึกออกเสียงตาม
2.อ่านความหมายของ verb
3.อ่านประโยคตัวอย่าง พร้อม Collocation ของ verb ทุกประโยค ทั้งหน้า
4.คลิกฟังเสียงอ่านประโยคนี้ และฝึกพูดตาม ฟังซ้ำ-พูดซ้ำ ประโยคละหลาย ๆ ครั้งก็ได้
5.คลิกฟังเสียงอ่านทุกประโยค
6.คลิกฟังเสียงอ่านทุกประโยค,
   โดยเขาจะเว้นระยะให้เราฝึกพูดตามทีละประโยค ๆ
        ท่านผู้อ่านครับ การที่ท่านชอบท่องศัพท์-ชอบทบทวนคำแปลศัพท์เป็นภาษาไทย นั่นก็ดีอยู่ แต่มันยังไม่พอ ท่านต้องฝึกให้ถึงลูกถึงคนมากกว่านั้น จึงจะมีความคุ้นเคยลึกซึ้ง สามารถนำศัพท์ไปใช้ในการพูดหรือเขียนได้ และแบบฝึกที่ผมนำมาฝากทั้งหมดนี้แหละครับ จะช่วยให้ท่านคุ้นเคยกับ verb และใช้มันได้ดังใจในการสื่อสาร

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th/

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com