เรียนภาษาอังกฤษกับหนังเฉินหลงเต็มเรื่อง " Who Am I"

♥ เรียนภาษาอังกฤษกับหนังเฉินหลงเต็มเรื่อง " Who Am I" จะดูภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก่อนก็ตามสะดวกครับ
♦พากษ์ไทย: https://www.youtube.com/watch?v=oxYcg4sxD5U 


♦พากษ์อังกฤษ: https://www.youtube.com/watch?v=I-0aQMKwZUI&t=367s