คลิปสอนภาษาอังกฤษ โดย อ. พิบูลย์ แจ้งสว่าง

(2) Beautiful World - YouTube

คลิปสอนภาษาอังกฤษ โดย อ. พิบูลย์ แจ้งสว่าง น่าจะมีหลายคลิปที่ท่านใช้ประโยชน์ได้ทันที เข้าไปเลือกดูได้เลยครับ
https://www.youtube.com/user/Piboon11/videos