ทำ Random English Test ไม่ซ้ำซาก

 

i-love-english

สวัสดีครับ

     ในเว็บ www.e4thai.com  ผมได้รวบรวมแบบทดสอบภาษาอังกฤษจำนวนมากพอสมควรให้ท่าน train & test ตัวเอง ที่ลิงค์นี้ Test

     แต่ข้อจำกัดของ test พวกนี้ก็คือ พอเข้าไปทำซ้ำก็จะเจอของเดิม (แต่จริง ๆ แล้วก็มีเยอะ กว่าจะวนมาซ้ำเดิม ก็คงนานทีเดียว)

สำหรับท่านที่ไม่ค่อยชอบเจออะไรซ้ำซาก ผมหา test ประเภท random มาให้ เมื่อท่านคลิกทำครั้งใหม่ หรือ refresh ครั้งใด ก็จะได้เจอ test ข้อใหม่หรือชุดใหม่ทุกครั้ง

เชิญครับ

[1] http://www.manythings.org/c/r.cgi/quiz

[2] http://www.easyenglish.com/ (เลื่อนลงไปข้างล่าง ที่เป็น random easy  / random medium  / random difficult / random vocabulary)

[3] http://www.manythings.org/audio/sentences/1.html (คลิกที่ Random Page เพื่อฝึกอ่านและฟัง ไปเรื่อย ๆ )

[4] ทดสอบ ศัพท์ อังกฤษ - ไทย ง่าย - ยาก เลือกได้

และยังมี random test อีกประปราย ข้างล่างนี้

Antonyms.

Determiners.

Future simple or going to?

Present simple or present continuous?

Verbs + prepositions.

Word formation.

Definite article or zero article?

Modal verbs.

Present continuous - put a verb into a suitable form.

Definite article or zero article?

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.