ศัพท์คำพ้อง 3,000 คำ จากหนังสือ “ศัพท์คำพ้อง อังกฤษ – ไทย โดย อ. พฤกษะศรี”

คำพ้อง123

ศัพท์คำพ้อง 3,000 คำแรก จากหนังสือ "ศัพท์คำพ้อง อังกฤษ – ไทย 30,000 คำ เล่ม 1

รวบรวมโดย อ. พฤกษะศรี" ได้รับความกรุณาอนุญาตให้นำลงพิมพ์ในเว็บ
www.e4thai.com  โดยท่านอาจารย์ ดร. อาภรณ์ พฤกษะศรี

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษดวงแก้ว https://www.facebook.com/92duongkaew/ 

→ http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/rhyme3000e4thai.pdf